Osztályok

Stratégiák, Programok és Pályázatok

– Együttműködik az egyetem szenátusával a fejlesztési stratégia és a végrehajtási tervek kidolgozásában, a nemzeti és regionális stratégiákkal összhangban, együttműködve az összes többi szervezeti egységgel;

– Technikai segítséget és tanácsadást nyújt az operatív tervek kidolgozásáért felelős személyeknek;

– A meglévő szükségletfelmérés alapján projekteket dolgoz ki a nem kormányzati szervezetekkel/közintézményekkel stb. partnerségekre;

– A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységeket végez;

– Az általa végrehajtott projektek nyomon követésére, értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat dolgoz ki;

– Központosítja és nyilvántartja az összes általa irányított projektet;

– Részt vesz szemináriumok, szimpóziumok szervezésében, a következők népszerűsítése érdekében;

– A hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban ellát minden egyéb, jogszabályban meghatározott vagy az intézmény vezetése által ráruházott feladatot;

– azonosítja a nem kormányzati szervezeteket és más jogi személyeket, és együttműködik velük a tevékenységi körébe tartozó projektek kidolgozása és végrehajtása érdekében;

– Erasmus + , KA2-stratégiai partnerségek projektek


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!