Osztályok

Stratégiák, Programok és Pályázatok

  • Colaboreaza cu senatul universitatii pentru elaborarea strategiei de dezvoltare și a planurilor de implementare, în concordanţă cu strategiile naționale și regionale, în colaborare cu toate celelate departamente;
  • Acordă asistenţă tehnică şi coaching persoanelor responsabile cu elaborarea planurilor operaţionale;
  • Elaborează, pe baza evaluarii nevoilor existente, proiecte în parteneriat cu ONG-uri/institutii publice, etc;
  • Desfăşoară activităţi legate de implementarea proiectelor;
  • Elaborează procedurile de monitorizare, evaluare şi control ale proiectelor pe care le implementează;
  • Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor pe care le gestionează;
  • Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării;
  • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • Identifică şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice pentru elaborarea si punerea in aplicare a proiectelor din domeniul său de activitate;
  • Proiecte Erasmus + , KA2-Parteneriate strategice

 


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2021 – 2022  »

 

A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai, turisztikai földrajz vagy mérnöki diplomát szeretnél szerezni*, várunk!