Az Alapító Üzenete

Alapító, professzor Dr.

Zaira Murgu

Az oktatási utunkat a következő elvek vezérlik:

A diákokra vonatkozóan: Isten nem a tökéleteseket választja ki, hanem a kiválasztottakat tökéletesíti. Más szóval, minden egyes tanuló születési magja, beleértve a tudomány, az erkölcs és a vallásosság magvait is, csak az oktatás révén válnak az egyes tanítványok javává, amely pontosan e magok ösztönzésének tevékenysége. Az egész törekvés célja a társadalmi élet rendezettségének és racionalitásának fokozása, a szellemi értékek ápolása, mindez az emberi státusz emelkedett állapotának elérése érdekében.

Ránk, tanárokra vonatkoztatva: a pszichopedagógiai tehetség és a kutatási teljesítmény mellett (mindkettő egyetlen korpuszt alkot) úgy véljük, hogy a szenvedély az a legfőbb attitűd, amelynek jellemeznie kell a szakmai életet. Mivel az emberért való felelősség kiváltság, a jellem formálását folyamatosan szem előtt kell tartanunk (ez Isten elvárása tőlünk). Más tudományos központokban dolgozó kollégáinkra utalva: a versenyképesség fogalma abban a környezetben, amelyben mi tevékenykedünk, egyáltalán nem azt jelenti, hogy egy hipotetikus piaci szegmens megszerzésével versenyzünk, hanem a tapasztalataink és megkülönböztető jellemzőink megerősítését, felértékelését és megvalósítását jelenti.

Mindannyiunkra vonatkozóan: hisszük, hogy minden ember nem csak az, ami a mai önmaga, hanem az is, amivé holnap válhat, és mi, mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy létünket a küzdelem és a vágy által törvényesítsük, hogy fényt hagyjunk magunk után, mindig másokat megvilágosítva.


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!