Nemzetközi Kapcsolatok Osztály

A Dimitrie Cantemir Egyetem (DCE) az oktatás terén elkötelezett az európai standardok teljesítésében. Ennek értelmében a DCE egyik alap célkitűzése a tudományos tevékenység nemzetközivé tétele, a transznacionális együttműködések támogatása és kiterjesztése által, főként a felsőoktatású európai intézményekkel, ezeknek hallgatóival és személyzetével, így az Erasmus tevékenységek és egyéb, az oktatási program értelmében történő intézkedések által kialakítva egy életre szóló „európai dimenziót”.

Az LLP által ajánlott és az Európai Bizottság, de főként az Erasmus program által népszerűsített európai egyetemek közti együttműködés, egy nagyszerű lehetőség a DCE számára, az európai felsőoktatási rendszerbe való beilleszkedéshez.

Ennek értelmében az általános stratégia és egyetemünk célkitűzései a következők:
– a legutóbbi tudományos és technikai teljesítmények alapján a modern oktatás és képzés népszerűsítésének folytatása, és a minőség biztosításának fenntartása;
– az Erasmus program célkitűzéseinek elérése és népszerűsítése, ugyanakkor a tanulási programon belül meghatározott célkitűzések teljesítése egész életük folyamán;
– egyetemünk és a nemzetközi egyetemek között már meglévő kétoldalú megegyezések számának megerősítése.

A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem az első magánegyetem Erdélyben és a második Romániában, 1991-ben alapították és a 2005. évi 136. sz. törvénnyel akkreditált magánegyetemként működik.

Az egyetemen zajló oktatás minőségének intézményi kiértékelését egy külföldi ügynökség végzi
» » » AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania ↵ 

A Dimitrie Cantemir Egyetem (CDE – UDC) minőségi oktatást nyújt, felsőfokú alapképzési tanfolyamokat az egyetemi hallgató népes közösségének, támogató és védő környezetben. Célunk jobbá, erősebbé lenni, kiemelkedni az általunk felkarolt oktatás, kutatás és értékek révén.

A UDC a legmagasabb színvonalú tanulmányi infrastruktúrát kínálja hallgatóinak, elősegíti az oktatás, valamint az elméleti és gyakorlati felkészítés optimális szintjének elérését, utóbbi tevékenység szakosodott intézményekben történik, egyezmény alapján.

KÖNYVTÁR

Románia kevés olyan magánegyeteme közé tartozik, amely saját campusszal rendelkezik, a DCE könyvtára 34.000-nél is több kötetet kínál hallgatóinak, modern olvasóteremmel. Az összes diák hozzáférhet az egyetem teljes adatbázisához.

AKADÉMIAI SZEMÉLYZET

A több, mint 60 teljes munkaidejű pedagógus (egyetemi tanárok, társult tanárok, előadók és tanár-asszisztensek) magas szakmai és pedagógiai képzéssel rendelkezik, interaktív módszereket és új technológiákat használnak tevékenységük során.

Lenyűgözően nagyszámú könyv, tankönyv és kutatási cikk szerzőiként és társszerzőiként, oktatóink gondoskodnak a hallgatóknak szükséges tanulmányi anyagról, amelyet országos és nemzetközi elismerésnek örvendő kiadóknál, folyóiratokban és hírlapokban jelennek meg.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK A DCE-EN

A DCE elkötelezett az európai oktatási standardok teljesítésében. Ez irányban, a DCE egyik alapvető célkitűzése az akadémiai tevékenységének nemzetközivé tétele, elősegítve és kiterjesztve a transznacionális együttműködést, főleg az európai felsőoktatási intézményekkel, ezek hallgatóival és személyzetével, annak érdekében, hogy „európai dimenziót” érjen el az Erasmus tevékenységek és az élethosszig tartó tanulási programba foglalt egyéb akciók révén.

Az LLP által kínált és az Európai Bizottság által népszerűsített európai egyetemközi együttműködés, főleg az Erasmus program, kiváló lehetőséget jelent a DCE integrálására az európai felsőoktatás világába.

Ez irányban, egyetemünk általános stratégiája és célkitűzései a következők:

– ezentúl is zászlónkra tűzzük a modern oktatást és képzést, a legújabb tudományos és technikai vívmányok alapján, folyamatosan javítva a minőségbiztosítást;

– az Erasmus program célkitűzéseinek előmozdítása és megvalósítása, valamint az élethosszig tartó tanulási programban kitűzött célok teljesítése;

– az egyetemünk és a partneregyetemek között már meglévő kétoldalú egyezmények számának megszilárdítása.

1.       Hozzáértő oktatók, kiképzők és kisegítő személyzet, akik nemcsak releváns szakképesítéssel rendelkeznek, hanem tapasztalatuk is van a megcélzott iparágban;

2.       Nagy teljesítményű berendezések;

3.       Vonzó programok, amelyek ötvözik a hagyományos előadásokat a közreműködési és együttműködési projektekkel;

4.       Hozzáférés az egyetem könyvtárához, valamint az egyetem tanári kara által kidolgozott kurzusokhoz és egyéb oktatási/tanulási anyagokhoz;

5.       Érdekes projektek és terepi alkalmazások a gyakorlati időszakban;

6.       Kiemelkedő kutatási lehetőségek: bemutathatja kutatási eredményeit az egyetemi hallgatók Éves kutatási szesszióján és meg fognak jelenni az Eljárásokban;

7.       Külföldi tanulmányok lehetősége egy szemeszter erejéig vagy elhelyezkedések megszerzése az Erasmus- cserék révén;

8.       Modern diákbentlakásban történő elszállásolás; Hozzáférhető árak az étkezés és szállás tekintetében;

9.       Az egyetem által szervezett sportvetélkedők és kulturális-szociális szabadidős tevékenységek;

10.   Barátságos, kedves adminisztratív személyzet, akik szívesen segítenek minden kérdésben.

ORVOSI KAR

Programok – Alapképzés

– Fogorvosi képzés

– Fogászati profilaxis asszisztens képzés

– Balneofiziokinetikus terápia és orvosi rehabilitáció

 

JOGI KAR

Programok – Alapképzés

– Jog

Programok – Master

– Bírósági Eljárások és Szabadfoglalkozásúak

 

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Programok – Alapképzés

– Pénzügyek és Banki Tevékenység

– Kereskedelem, Turizmus és Szolgáltatások Közgazdaságtana

Programok – Master

– Pénzügyi Üzleti Menedzsment

 

FÖLDRAJZI KAR

Program – Alapképzés

– A Turizmus Földrajza

Program – Mester

– Turisztikai Erőforrások és Környezetvédelem

 

PSZICHOLÓGIAI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KAR

Program – Alapképzés

– Pszichológia

Programok – Master

– Minőségbiztosítás az Oktatásban

– Emberi Erőforrás Menedzsment

– Klinikai Pszichológia és Beavatkozási Technikák

 

 Posztgraduális programok TANSZÉKE

– Tanárképzési Tanszék – Pedagógiai modul

– Szakképzési és Posztgraduális Tanulmányok Osztálya

 


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!