KAROK ÉS PROGRAMOK

FÖLDRAJZ KAR

Világunkban minden összefügg, egyre törékenyebb fizikai környezetünktől függünk, amelynek összetett kölcsönhatásai kifinomult analízist és óvatos menedzselést igényelnek. Ezek a vonatkozások kiemelt fontosságú intellektuális és gyakorlati kihívást jelentenek, a modern földrajz központi kérdései közé tartoznak.

 

11 címzetes tanár – a Földrajz, Történelem, Gazdaság doktorai – célkitűzése dinamikus és gyakorlatias tanfolyamok kínálása, annak érdekében, hogy a turizmus területén felsőfokú képzettséggel rendelkező szakembereket készítsenek fel, összhangban a piac igényeivel és a társadalmi-gazdasági környezet közelmúltbeli változásaival.

Egyetemi hallgatóinkat felkészítjük mind a köz-, mind pedig a magánszférában adódó munkavállalási lehetőségekre: a turisztikai erőforrások analízise, kiértékelése és menedzselése, hidrológia, meteorológia, térképészet, regionális elemzés, területrendezés, környezetvédelem, téranalízis, gazdasági és geodemográfiai elemzés stb., valamint a posztgraduális földrajz szakos tanulmányokra.

Olvass tovább...

Annak ellenére, hogy hazánkban fiatal fakultásnak számít, a Földrajzi Kar országosan elismert, erőteljes tevékenységet fejt ki a kutatás és oktatás minden irányában.

Az elmúlt években több lett a kar hallgatója és így nőtt a kar fontossága is az egyetemen belül. A romániai felsőoktatás módosulásai nyomán a tanszék új politikát alkalmazott az új didaktikai módszerek gyakorlatba ültetésében és a szakmai gyakorlatra helyezte a hangsúlyt.

Kiemelt figyelmet szenteltünk a didaktikai és műszaki felszereltség jobbítására is, a versenyképes oktatás és kutatás megvalósítása érdekében.

A hallgatók diákszervezetekben is folytatják tevékenységüket, amelyek kiegészítik az oktatást (turizmus kör). Megismerhetik Románia természeti és antropogén erőforrásait, az olyan kiemelkedő turisztikai úticélokat, mint a Duna Delta, a Prahova-völgye, a Kárpátok, Máramaros, a moldvai kolostorok.

A gyakorlati ismeretek elsajátításának megkönnyítése érdekében a fakultás olyan sajátos felszereléseket kapott, mint például a fizikai földrajz, térképészet, távérzékelés és GIS laboratóriumok, humán földrajz és turizmusföldrajz kabinetek, kísérleti meteorológiai állomás.

A földrajzi folyamatok és jelenségek multidiszciplináris megközelítése (földrajzi, szociális és gazdasági) komplex perspektívát nyújt a tanulmányi területre.

A Földrajz Kar programjai:
  • A turizmus földrajza – Felsőfokú alapképzés

Tanulmányok időtartama: 3 év, nappali oktatás
Szakma: Turisztikai menedzser
Elhelyezkedési lehetőségek: turisztikai menedzser, ökoturisztikai tevékenységek irányítója, szálloda-, panzió-, vendéglő-, utazási iroda igazgató, meteorológus, hidrológus, utazási ügynök, idegenvezető és környezetvédelmi ügynök.

  • Turisztikai erőforrások és környezetvédelem – Mesterképzés

Tanulmányok időtartama: 2 év, nappali oktatás

– A Şureanu-Cindrel (Surján-Csindrel) hegység (Kárpátok) északi részén fekvő dombság tanulmányozása. Az üledékes lerakódások erőforrásai;

– A Maros-Küküllők vidéki Görög-katolikus egyház alakulása a kommunista rendszer alatt;

– A helytörténelem és lehetőségei a turisztikai tevékenységekben;

– A Mezőség északi részén élő lakosság és települések helyzete;

– Az Erdélyi-medence antropogén erőforrásai;

– A Kelemen-havasok természeti és antropogén erőforrásai által képviselt turisztikai erőforrások felmérése;

– A Küküllő-vidék vízkészletei és hasznosításuk a fenntartható fejlődés szempontjából;

– A természetes vízkörök szabályozási módszerei.

✵ Szeretnéd beutazni a világot, és különböző kultúrákból származó emberekkel érintkezni?

✵ Szeretnél saját vállalkozást, amely természeténél fogva tudást, kikapcsolódást, emlékeket és beteljesült álmokat kínál?

✵ Szeretnél terveket készíteni a fenntartható fejlődésre, a környezet és a földrajzi táj védelmére és megőrzésére?

✵ FORDULJ A TURIZMUS FÖLDRAJZA FELÉ! ✵

Német minőség román árakon!

A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetem, amelyet egy külföldi ügynökség intézményi szinten értékelt az oktatás minősége alapján, lehetőséget kínál Önnek, hogy az intézményünk 5 karán kínált szakirányok egyikét követve egyenesen a jövőbe lépjen. » » » AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania ↵ 

 


 


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!