Kutatás

A KIADÓ

A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Könyvkiadó az azonos nevet viselő Alapítvány keretében létesült 1995-ben, a Kulturális Minisztérium engedélyével.

Ez a kiadó mintegy válaszul született a diákok és az egyetemi hallgatók szükségleteire, a tanfolyamok, gyakorlati útmutatók, a tantervekben és tananyag-tervezetekben szereplő tantárgyak sajátos tankönyveinek megjelentetése céljából.

Ily módon sikerült decentralizálni a tanügyi rendszert, növelve a portfólió minőségét és ugyanakkor biztosítva az esélyegyenlőséget a hallgatók oktatási folyamatában.

A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Könyvkiadó tevékenysége a karokra (fakultásokra) jellemző sajátos tantervi tartalom  (curriculum) alapján folyik, amelyet az Oktatási és Kutatási Minisztérium jóváhagyott.

A kiadó modern nyomdagépekkel és logisztikával van felszerelve, valamint professzionális szerkesztő- és nyomdász-csapata van, amelyet Dr. Alexandru Bogdan Murgu egyetemi docens – mérnök, szerkesztőségi tanácsadó irányít, aki rendelkezik a Kulturális Minisztérium Központi Bizottságának tanúsítványával.

A Dimitrie Cantemir Könyvkiadó eredményei sokatmondóak, mind mennyiségi, mind pedig minőségi szempontból. 800-nál is több kiadvány jelent meg a 15.000-et meghaladó példányszámban.

A kiadó akadémiai színvonala a kulturális és tudományos életben való jelenlét sine qua non feltétele, amely régóta túljutott intézményünk határain, nagy nevű romániai egyetemek, főgimnáziumok és szakközépiskolák keresik meg kiadandó köteteikkel.

A Dimitrie Cantemir Könyvkiadó együttműködik a Román Nemzeti Könyvtárral, az ISBN nemzetközi könyvszám és az ISSN nemzetközi könyvsorozat azonosítóinak kiutalása érdekében, a kötetek tudományos értékét pedig kiemelkedő szakmai képzéssel és tapasztalattal rendelkező tanárok referálásai tanúsítják