Az egyetem története

”DIMITRIE CANTEMIR” EGYETEM

AKKREDITÁLT  a Hivatalos Közlöny 434/2005.05.20 számában közzétett  136/2005 sz. törvény által.

2005. óta a „Dimitrie Cantemir” Egyetem, mint akkreditált intézmény, saját egyetemi záróvizsgákat szervez.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE
”DIMITRIE CANTEMIR”

Az egyetem 1991-ben debütált a romániai oktatási kínálatban, az első magánegyetem volt Erdélyben és a második Romániában.

Az általa támogatott értékek révén a Dimitrie Cantemir Egyetem jelentős helyet foglal el a romániai oktatási-tudományos életben.

Az egyetem az európai kontextus felé irányítja erőfeszítéseit, a globalizáció folyamatában a demokratikus Románia kialakítását és fejlődését célozza, szabad teret biztosítva a szellemi fejlődésnek, és kedvező keretet teremtve a különböző etnikumú diákok közötti kapcsolatteremtéshez.

Az egyetem a tanárok és a diákok körében egyaránt a legmagasabb szintű törekvésekre ösztönzi őket azáltal, hogy folyamatos kulturális kutatásra készteti őket.

 

Folyamatos fejlődése révén, az egyetem az első karként létrehozott – a Jogi Kar, jogász szakképesítés mellé új egyetemi képesítési szakokat hozott létre:

• Közgazdaságtudományi Kar, két szakiránnyal: Pénzügy-bankügy és kereskedelem, Turizmus és szolgáltatások gazdaságtana.

• Pszichológiai és Neveléstudományi Kar, szakirány: Pszichológia

• Földrajzi Kar, szakiránya: Turizmusföldrajz.

2017. óta a 615/2017-es számú kormányrendelettel a marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemen belül engedélyezték a Fogorvosi Kar és a Balneofiziokinetoterápiás és Orvosi Rehabilitáció Kar létrehozását azzal a feladattal, hogy szakembereket képezzenek ezeken a szakterületeken.

E karok oktató-nevelő, elméleti és alkalmazó-gyakorlati tevékenysége a „Dimitrie Cantemir” Campus helyiségeiben zajlik.

A legmagasabb színvonalon a hallgatók rendelkezésére álló tanulmányi anyagi alapok lehetővé teszik az elméleti oktatás és a gyakorlati képzés optimális elsajátításának szintjét, ez utóbbit olyan profilú intézményekben is teljesíthetik, amelyekkel egyetemünk együttműködési megállapodásokat írt alá: törvényszék, bíróság, bankok, utazási irodák és intézmények, múzeumok, oktatási intézmények stb.

Egyike azon kevés romániai magánegyetemeknek, amelyek saját kampusszal rendelkeznek, egyetemünk a 28 000 kötetes szakkönyvtár mellett – amely folyamatosan bővül – egy 142 férőhelyes olvasótermet is kínál a hallgatóknak.

Az egyetem oktatói személyzete 130 tanárból (professzorok, tanárok, előadók és asszisztensek) áll, akik mind a hallgatóknak nyújtandó tudásuk, mind pedig egyéni pedagógiai teljesítményük tekintetében nagyon jól felkészültek.

Az egyetem több mint 130 professzora több mint 400 könyv és értekezés szerzőjeként vagy társszerzőjeként a „Dimitrie Cantemir” Kiadón keresztül tankönyveket és tantervi segédleteket biztosít a hallgatóknak a négy kar legtöbb szakterületéhez.

Az egyetem sikerét egyrészt az a tény határozza meg, hogy a karain végzettek több mint 90%-a letette a romániai rangos egyetemek alapvizsgáit, másrészt az intézmény külső hatékonysága, amelyet a végzősök azon aránya mutat, akik ma már abban a szakmában dolgoznak, amelyre az egyetem felkészítette őket.


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!