karok és programok

PSZICHOLÓGIA KAR

Nagy érdeklődésnek örvendő terület, amelynek tanterve és analitikai programjai gondoskodnak a szakterületi alapvető felkészülésről.

Tartalmazzák az alapfokú pszichológiai oktatást, kiegészítve a felsőbb szintű szakképzésekkel.

 

 

A szak fő célkitűzései a következők:

– olyan szakemberek képzése, akik megállják helyüket az oktatási, klinikai vagy ipari környezetben, a pszichológiai felmérés és beavatkozás céljából;
Olvass tovább...

– az elméleti és gyakorlati alap lerakása, majd az összetettebb kérdések megoldásában való részvétel, amelyek interdiszciplináris kivizsgálásokat igényelnek;

– a pszichikai mechanizmusok működési módjának megismerése, az emberi viselkedés értelmezése a különböző szociális helyzetekben, valamint a diagnózis, javulás és beavatkozás eszközeinek azonosítása;

– kifejleszteni a pszichológia területén a legmegfelelőbb kivizsgálási módszerek, eszközök és technikák használatának képességét;

Végzőseink a mesterképzésben bővíthetik és tökéletesíthetik képzésüket.

 

PROGRAMOK ÉS SZAKOSÍTÁSOK

Felsőfokú alapképzés: 3 év, nappali oktatás

  • Pszichológia

Mesterképzés: 2 év, nappali oktatás

  • Minőségbiztosítás az oktatásban
  • Az emberi erőforrások menedzsmentje
  • Klinikai pszichológia és beavatkozási technikák a tanácsadás és pszichoterápia révén

A Pszichológia Kar, Pszichológia szakának küldetése, hogy értékes szakembereket készítsen fel a tanügy, az ipar és az egészségügy különböző ágazataiban, akik megfeleljenek az országunkban zajló gazdasági-szociális és törvényhozási átalakulásoknak.

Kihasználva a román állam alkotmányos keretekben vállalt azon kötelezettségét, hogy tiszteletben tartsa az egyének oktatáshoz való jogát és a civilizációs értékekben való részesülésének jogát, a Dimitrie Cantemir Egyetem Pszichológia Kara a következő célokat kívánja elérni:

– a pszichológiai képzés erőteljes egyetemi-akadémiai polarizációs központjának létrehozása;

– esélyegyenlőség minden egyes hallgató számára, az egyetem akadémiai infrastruktúrájának használatához;

– a munkaerő-piaci kereslet kielégítése a pszichológia területén.

A Pszichológia Kar folyamatosan fejlődött a tanári testület tevékenységének hála, akik előmozdították és népszerűsítették a tanügyi intézmények területén, a végzőseink által a helyi és regionális munkaerő-piacon elért sikerek is hozzájárultak hírnevéhez, Erdély keleti részén.

A Pszichológia Kar jelenleg akkreditált felsőfokú alapképzést nyújt a pszichológia szakon, valamint 3 mesterképzést a 2008. évi 2. sz. törvénnyel módosított 1995. évi 84. sz. tanügyi törvény alapján:  Minőségbiztosítás az oktatásban, Az emberi erőforrások menedzsmentje és Klinikai pszichológia és beavatkozási technikák a tanácsadás és pszichoterápia révén.

Az oktatási folyamat jogalapja: a 2011. évi 1. sz. nemzeti oktatási törvény, a Dimitrie Cantemir Egyetem Chartája, a Belső rendszabályzat, a Vezetői struktúrák és tisztségek megválasztásának szervezési és lebonyolítási szabályzata, az A hallgatói tevékenység szabályzata, valamint a Minőség-ellenőrzési kézikönyv Rendszer és üzemeltetési eljárások fejezete.

Az egyetemi tanulmányok román nyelven folynak.

A Pszichológia Karon megvalósuló Pszichológia felsőfokú alapképzés időtartama 3 év és 180 kreditből áll.

A felsőfokú alapképzés célcsoportjai:

– a középiskolák végzősei, érettségi oklevéllel;

– felsőfokú tanulmányokkal rendelkező személyek, aki a pszichológia területén szeretnének sikeres karriert;

– olyan munkavállalók, akik a meglévő szakosodással összefüggő különböző területeken tevékenykednek.

Az első tanulmányi év az alapozást jelenti, majd a következő fő irányvonalakban folyik az oktatás: nevelés-pszichológia, munkaügyi és szervezeti pszichológia, klinikai pszichológia. A tanterv szerkezete: alap-tantárgyak, szak-tantárgyak és kiegészítő tantárgyak. Továbbá, nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatias tantárgyakra is, olyan szakembereket képezve, akik minél könnyebben beilleszkedjenek a gyakorlati tevékenységbe.

Végzőseink a társadalmi élet és a nemzetgazdaság különböző területein dolgozhatnak, főleg a pszichológia területén, de a helyi és területi közigazgatási intézményekben is.

✪ Racionálisan vagy érzelmileg hozol döntéseket?

✪ A külsőségek érdekelnek, vagy az, ami a viselkedési megnyilvánulások mögött rejlik?

✪ Szeretnéd önmagad legjobb változatát nyújtani egy dinamikus csapatban, segítve azokat az embereket, akiknek szükségük van rád a jövőben?

Velünk várunk!
✪  Német minőség román árakon!

A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetem, amelyet egy külföldi ügynökség intézményi szinten értékelt az oktatás minősége alapján, (AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Science / Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania). ↵

 


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!