Egyetem Dimitrie Cantemir - Târgu Mureș

Felvételi – 2022

A BEIRATKOZÁS ÉS REGISZTRÁCIÓ

 I.Nyári felvételi időszak  – 2022 július 04 – 29

II. Őszi felvételi időszak   –  2022 szeptember 5 –  október 1


Képzési kínálat »»»


FELVÉTELI KAPCSOLAT:
Telefon: 0771098927  hétfő-péntek / 10.00-18.00
E-mail: admitereudc@gmail.com

FELVÉTELI KÖZPONT:
“Serafim Duicu” Könyvtár 10.00-15.30 /hétfő-péntek, a “Dimitrie Cantemir” Egyetem kampuszán, a Bodoni Sandor utca 3-5.


 

FELVÉTEL AZ ALAPKÉPZÉSEKRE – 2022  

Belépés a tanulmányi programokra:
• Jog
• Turizmusföldrajz
• Pszichológia
• Pénzügy és bankok
• Szolgáltatási és turisztikai kereskedelmi gazdaság

A belépés az alábbi menetrend szerint történik:

I. ülés – 2022. JÚLIUS 04-29

II. ülés – 2022. SZEPTEMBER 5. – OKTÓBER 1

Felvétel az egészségügy szakterületére:
• Fogorvos
• Fogászati ​​profilaxis segítségnyújtás
• Balneofiziokinetoterápia és gyógyulás

Egy kérdőív vizsgaból fog álni, az alábbi naptár szerint:

• 2022. JÚLIUS 04-22
A jelentkezők regisztrációja

• 2022. JÚLIUS 23
A jelöltek listája, a termekben való elosztásukkal

• 2022. JÚLIUS 25 – 10:00 óra.
A felvételi vizsga.

2022. JÚLIUS 25. 14 óra.
Az eredmények megjelenítése és a lehetséges fellebbezések megfogalmazása.
Az eredményekkel kapcsolatos panaszokat a következő e-mail címre küldjük: udc.medicina@targumures.onmicrosoft.com

• 2022. JÚLIUS 25., 16 óra.
A végső eredmények megjelenítése (a fellebbezések elbírálása után)

• 2022. JÚLIUS 26-29
Helyek visszaigazolása
– a tandíj első részletének befizetése;
– a regisztrációs dossziéból az eredeti dokumentumok benyújtása az Egyetem székhelyén;
– tanulmányi szerződés aláírása.

• 2022. JÚLIUS 29
A 2022. júliusi ülés végeredményének megjelenítése

LICENSZ SZINT

 1. Személyi igazolvány
 2. Érettségi oklevél – a 2022-es  promóció  sámára , a  középiskola vezetőség által kiallitott  bizonyítvány;
 3. Érettségi oklevél melléklet (minden oldal) – olyan promóciókhoz, amelyekhez ezt a dokumentumot kiállították;
 4. Születési anyakönyvi kivonat;
 5. Házassági anyakönyvi kivonat (ha van);
 6. A háziorvos igazolása a jelölt egészségi állapotáról;
 7. Tanulmányok egyenértékűségi bizonyítványa (eredeti), amelyet az Oktatási Minisztérium állított ki azon jelentkezők számára, akik Románián kívül szerezték meg az érettségi vizsgát; (adott esetben);
 8. Nyelvismeret -bizonyítvány (adott esetben);

* A regisztrációs díj 200 lej, NEM GYÓGYÁSZATI programokra!
Tandíj 3.900 / év (650 lej x 6 részlet)

A beiratkozás magában foglalja az eredeti érettségi oklevél benyújtását, a tanulmányi szerződés aláírását és a NEM ORVOSI programok tandíjának első részletének befizetését.


* A regisztrációs díj 500 lej, ORVOSI programokra!
* Tandíj:
-Fogászati ​​orvoslás – 6000 euró / év
– Fogászati ​​profilaxis segítség – 3500 euró / év
-Balneofiziokinetoterápia és gyógyászati ​​gyógyulás – 3500 euró/év


A regisztráció magában foglalja az eredeti alapképzés benyújtását, a tanulmányi szerződés aláírását és a tandíj első részletének befizetését.

LICENSZ

FELVÉTEL MESTERFOKRA – 2022 

A belépés az alábbi menetrend szerint történik:

I. ülés – 2022. JÚLIUS 04-29

II. ülés – 2022. SZEPTEMBER 5. – OKTÓBER 1

Belépő a programba

• Klinikai pszichológia és beavatkozási technikák tanácsadáson és pszichoterápián keresztül
PSZICHOLÓGIAI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KAR

interjúból áll, a klinikai pszichológia területéhez kapcsolódó témában készült kutatási projekt bemutatása alapján. A jelölt a betegségek/állapotok/pszichés zavarok listájából választ és készít egy témát.

A projekt (pusztán hipotetikus!) Maximum 4 oldalas lehet, és a következőket tartalmazza:
• A kutatás célja
• Hipotézisek
• Minta
• Munkamódszerek és technikák
• Várható eredmények
• Bibliográfia.
A projekt támogatása a bizottsággal való szabad megbeszélésen keresztül történik, nem kell Powerpoint prezentációt készíteni, a jelöltnek lehetősége van rá, hogy rajta legyen a tervezett anyag nyomtatott változata.

A belépés az alábbi általános naptár szerint történik:
♦ I. ülés – 2022. JÚLIUS 04-29 2022.

július 04–22 Jelölt regisztráció 2022.
július 23 Jelenítse meg a jelöltek interjúra vonatkozó időpont-beosztását 2022.

július 25. 9 óra Belépő – Interjú 2022.

július 25., 18 óra. Az eredmények megjelenítése és a lehetséges fellebbezések megfogalmazása 2022.
július 26., 10 óra A végeredmények megjelenítése 2022.
július 26. (12 óra) – július 29 Helyek visszaigazolása: – a tandíj első részletének befizetése; – a regisztrációs aktából származó eredeti dokumentumok benyújtása az Egyetem székhelyére; – tanulmányi szerződés aláírása. 2022.
július 29 A 2022. júliusi ülés végeredményének megjelenítése

II. ülés – 2022. SZEPTEMBER 5. – OKTÓBER 1.
A fenti programok összes helyének el nem foglalása esetén a második felvételi szekció 2022 szeptemberében

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:
(eredeti megfelelőség érdekében)

Mesterszint

 1. Személyi igazolvány
 2. Érettségi oklevél
 3. Alapképzési oklevél (eredetiben) és az alapképzési oklevél kiegészítő melléklete;- a 2022-es évfolyam számára az egyetem vezetősége által kiállított bizonyítvány
 4. Regisztrációs lap (minden oldal) – olyan promóciókhoz, amelyekhez ezt a dokumentumot kiállították;
 5. Születési anyakönyvi kivonat;
 6. Házassági anyakönyvi kivonat (ha van);
 7. A háziorvos igazolása a jelölt egészségi állapotáról;
 8. Tanulmányok egyenértékűségi bizonyítványa (eredeti), amelyet az Oktatási Minisztérium állított ki azon jelentkezők számára, akik Románián kívül szerezték meg az érettségi vizsgát; (adott esetben);
 9. Nyelvismeret -bizonyítvány (adott esetben)

* Regisztrációs díj 200 lej
* Tandíj 4200 / év  (700 lej x 6 részlet)

A regisztráció magában foglalja az eredeti alapképzés benyújtását, a tanulmányi szerződés aláírását és a tandíj első részletének befizetését.

Mesterképzés

TANÁRKÉPZÉSI OSZTÁLY – DPPD

DPPD – jelentkezések az I. szintű Pszichopedagógiai képzési programba, a tanári pálya kompetenciáinak igazolására a középiskolai / középiskola utáni oktatásban

REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK: 2022. szeptember 5. – 2022. szeptember 23.

Beiratkozási és tandíjak:

I (vagy II-es) SZINTŰ REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 100 lej

I (és II-es) SZINT DÍJ: 3000 lej – négy részletben fizetendő, egyenként 750 lej

I (vagy II-es) SZINTŰ ZÁRÓVIZSGA DÍJ: 500 lej

HOGYAN REGISZTRÁLJAK:
A nyomtatványokat, illetve a beszkennelt dokumentumokat pdf/jpg formátumban az email címre küldjük  admitereudc@gmail.com

Német minőség román árakon!
A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetem, amelyet egy külföldi ügynökség intézményi szinten értékelt az oktatás minősége alapján, » » »  AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania   lehetőséget kínál Önnek, hogy az intézményünk 6 karán kínált szakirányok egyikét követve egyenesen a jövőbe lépjen.


Ha fogorvos, jogász, közgazdász, pszichológus vagy turizmus-földrajz  diplomát szeretne szerezni, akkor itt a helye!

Válassza a sikeres karrier biztonságos útját!

 


 


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2022 – 2023  »

 

A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!