Karok és Programok

JOGI KAR


A mai világban a jog jelen van az élet minden területén.

A dékán üzenete:

Ha megérted a jog logikáját, megértheted a társadalom egész szerkezetét.
Ha meg tudod érteni a társadalmat, a világot, akkor meg tudod változtatni.
Ha meg tudod változtatni, akkor uralni is tudod!”

PROGRAMOK ÉS SZAKIRÁNYOK

Program - Alapképzés

Szakterület

Jog

4 év

nappali tagozat
Program - Master

Szakterület

Bírósági Eljárások és Szabadfoglalkozásúak

1 év

nappali tagozat

RÓLUNK


A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem Jogi Kara 1991-ben alakult, Erdélyben az első, Romániában pedig a második alapítványi jogi fakultásként. A Jogi Kart a 2005. évi 136. sz. törvény akkreditálta, küldetése pedig a jogtudományi szakemberek képzése, nemzetközi színvonalon.

Az alapítása óta eltelt 30 évben a Jogi Kar olyan tanári csapattal büszkélkedhet, akik nemcsak kiváló elméleti tudósai és kutatói a jognak, hanem többségük nagy tapasztalattal és hírnévvel rendelkező, gyakorló szakértője is.

A Jogi Kar hallgatóit a Dimitrie Cantemir akadémiai nagycsalád tagjaiként kezeljük, az oktatási folyamat alapját pedig az elmélet és a gyakorlat közötti egyensúly képezi. Arra bátorítjuk és ösztönözzük a Jogi szak hallgatóit és a Jogi eljárások és szabadfoglalkozások szak mesterfokozatú hallgatóit, hogy tanulják meg alkalmazni szakmai életükben a felhalmozott ismereteket és ugyanakkor ne féljenek belemerülni a jog finomságaiba, részt véve a tudományos kutatásban.

Olvass tovább...

A kurzusok és a szemináriumok kifejezetten alkalmazás-centrikusak, az egyetemi hallgatók kritikus és független gondolkodását serkentik és bevonják őket a saját intellektuális és humán képzésébe. Bátorítjuk az ötletek ütköztetését és a nyílt vitákat, hallgatóink aktívan részt vesznek szimulált ügyek, perek tárgyalásában, bírósági eljárásokban és békítő üléseken, szerepjátékokban és egyéb modern tanulási módszerekben.

A mai világban az interdiszciplináris/transzdiszciplináris tanulmányok az emberi tudás és kultúra felélesztésének kulcsa. A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem Jogi Kara számos kapcsolódási lehetőséget kínál hallgatóinak egyéb tudományos területekkel is, mint amilyenek: társadalomtudomány, pszichológia, filozófia, etika, közigazgatás-tudomány, informatika, gazdaságtudomány, politológia, nemzetközi kapcsolatok stb.

A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem és ezen belül a Jogi Kar infrastruktúrája: bűnügyi (törvényszéki) laboratórium, informatika laboratórium, Internet, Intranet és virtuális könyvtár, modern kurzus- és szeminárium-termek, videoprojektorokkal és számítógépes oktatói hálózattal felszerelve.

A Serafim Duicu könyvtár gazdag választékban kínál jogi könyveket és szaklapokat.

Az egyetemi campusban a wireless internet ingyenesen hozzáférhető.

A campusban van saját őrzött parkoló, műfüves sportpálya éjjeli kivilágítással, sporttermek és kinetoterápia termek, lazítási helyek, orvosi rendelő, pályaválasztási tanácsadói kabinet, belső büfé stb.

A nem marosvásárhelyi hallgatók tanulmányaik ideje alatt lakhatnak a Dimitrie Cantemir egyetemi bentlakásban, ahol új és modern bútorzat és felszerelés, kábeltévé és állandó internetkapcsolat áll a rendelkezésükre.

Mindezek és sok más lehetőség és felszereltség optimális feltételeket kínálnak a tanulás megszervezéséhez. A teljes infrastruktúra megkönnyíti a hallgatók hozzáférését a kurzusok és szemináriumok anyagához, elektronikus és nyomtatott formátumban, jegyzetek, szintézisek, önértékelő tesztek, a vizsgák előkészítése az eLearning-Teams platform segítségével.

A tanári kar kutatási tevékenysége

A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem Jogi Karának tanárai aktívak és állandóan részt vesznek a kutatási tevékenységben. Tudományos eredményeink és megvalósításaink elismerésnek örvendenek itthon és külföldön is. Szintetikusan, tanáraink megjelent dolgozataiból:

Körülbelül 200 könyv (traktátusok, egyetemi kurzusok, monográfiák stb.) és könyvfejezetek, romániai kiadóknál (a Román Akadémia Könyvkiadója, Universul Juridic, CH Beck, University Press, Risoprint, Zethus, a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem Könyvkiadója, a jászvárosi Alexandru Ioan Cuza Egyetem Könyvkiadója stb.);

Külföldön megjelent könyvek fejezetei, hírneves kiadóknál, mint amilyenek a Cambridge Scholars Publishing, Società Editrice il Mulino di Bologna vagy Éditions Universitaires Européennes (Saarbrücken, Németország);

Körülbelül 450 cikk és tanulmány a nemzetközi vagy hazai szaklapokban, teljesítmény-kritériumok alapján kiválogatva;

Több, mint 250 tudományos értekezlet, konferenciákon, szimpóziumokon, kerekasztaloknál és egyéb hazai és külföldi tudományos rendezvényeken előadva.

Továbbá, a Jogi Kar tanárai az idők folyamán részt vettek számos nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs  projektben, verseny, szerződés vagy támogatások alapján, mint projektvezetők, szakértők vagy a kutatócsapat tagjaiként.

Az egyetem Tudományos Szimpóziuma – Jogi szakasz

Az egyetem Tudományos Szimpóziumának szervezése hagyománnyá vált, röviddel a felsőfokú oktatási intézményünk alapítása után. E nagyszabású eseményen évente összegyűlnek a tanárok és kutatók, közlik legújabb kutatásaik eredményeik, véleménycserék zajlanak és megvitatják a tudományos érdeklődési körükbe tartozó aktuális kérdéseket.

A Szimpózium keretében a Jogi Kar ad otthont a jogi és interdiszciplináris kutatások szakaszának.  A Jogi szakaszban előadott tudományos értekezletek egy része közlésre kerül az Academica Science Journal – Juridica Series sorozatában (link az oldalra).

Az egyetemi hallgatók és mesterfokozatú hallgatók tudományos szessziója – Jogi szakasz

Egyetemünk már a 2008-2009-es tanévtől kezdve rendszeresen megrendezi az egyetemi hallgatók és mesterfokozatú hallgatók tudományos szesszióját.

A Jogi Kar egyetemi hallgatói és mesterfokozatú hallgatói részére jó lehetőség részt venni a tudományos kutatási tevékenységben már az egyetemi évek alatt, együtt munkálkodni közös projekteken a tanáraikkal, növekedni intellektuális és szakmai szempontból. Az egyetemi hallgatók és mesterfokozatú hallgatók legértékesebb kutatási dolgozatai díjazásban részesülnek és megjelennek az Academica Science Journal – Studia Series sorozatában.

A jogtudományok tanulásában vitathatatlanul fontos szerepe van a gyakorlati képzésnek: jogásznak lenni annyit jelent, mint gyakorlatias embernek lenni, aki mindennap szembesül a szociális helyzetekkel – valós személyek közötti konfliktusok, egyezségek és szerződés, követelések és kártérítések stb. Egy fiatal jogásznak nem elég ismernie a törvényeket. Rendkívül fontos, hogy tudja, mit tegyen, azt pedig gyorsan és jól tegye.

Következésképpen, a Jogi Kar kiemelt figyelmet fordít a tanulás gyakorlati összetevőjére is, az igazságügyi döntések tanulmányozásával, a tanárok szakmai tevékenységéből vett példákkal, ügyek megvitatásával, különböző gyakorlati feladatokkal, szerepjátékokkal és perek vagy bírósági, békéltetési szessziók szimulálásával stb.

A végzős egyetemi hallgatók kötelező szakmai gyakorlata 240 óra, de az 1., 2. vagy 3. éves hallgatók is választhatják a szakmai gyakorlatot, az erre vonatkozó egyezmény letölthető itt.

A Jogi Kar kurzusaira gyakran hívunk meg bírókat, ügyészeket, ügyvédeket, közigazgatási szakembereket vagy békéltetőket, akik megosztják gyakorlati tapasztalataikat és segítenek nekik felfedezni hivatásukat egy jogi szakmára.

Rendszeresen szervezünk work-shop-okat, szemináriumokat és műhelygyakorlatokat, amelyekre meghívunk a hallgatók mellé a jog területén dolgozó szakembereket is. Ezen alkalmak során a hallgatóknak lehetőségük nyílt olyan személyiségekkel megismerkedniük és párbeszédet folytatniuk, mint például: az ENSZ lakossági és biztonságpolitikai főképviselője, az izraeli békéltetők elnöke, a magyar oktatási jogok ombudsmanja, a Román Békéltető Bizottság elnöke, a Maros Megyei Ügyvédi Kamara dékánja, a Marosvásárhelyi Bíróság elnöke, a Maros Megyei Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság képviselője stb.

A nemzetközi vagy európai szinten megünnepelt események, mint például: a Polgári igazságszolgáltatás napja, a Korrupcióellenes nap vagy a Kábítószer-ellenes nap számunkra további alkalmakat nyújtanak az alkalmazott  tevékenységekre, ahol találkozhatunk a jog szakértőivel. Ezekhez adódnak még a speciálisan az egyetemi hallgatók támogatása céljából létrehozott események, amelyek közül kiemeljük a Jogi karrier napját, ahol a fiatalok gyakorlati információkat és hasznos tanácsokat gyűjthetnek a szakmai felvételi vizsgákról és a tanulmányi stratégiáról, nyíltan elbeszélgethetnek olyan kollégákkal, akik már megtették az első lépéseket a karrierben, a jogi szakmák nehézségeiről, de azokról az elégtételekről is, amelyekben a kitartó és határozott személyek részesülnek.

Szintén úgy véljük, hogy egyetemi hallgatóink számára hasznos dolog megismerniük a marosvásárhelyi székhelyű bíróságokat és ügyészségeket, ebből a célból intézményi partnerségeket és együttműködési megállapodásokat  kötöttünk ezekkel az intézményekkel, és tanulmányi látogatásokat szervezünk, ahol a jövendő jogászok közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a jogi tevékenységgel és szakemberekkel.

Lásd az egyetem   ”Felvételi”  >>>  oldalát.

Felvételi

 

Lásd az egyetem    ”Tanárok” >>>  oldalát.

Tanárok

 

AKADÉMIAI PROGRAM

Semestrul 1

 • Teoria generală a dreptului
 • Drept civil. Partea generală
 • Drept constituţional şi instituţii publice I
 • Engleză juridică I. Introducere.
 • Logică juridică
 • Istoria statului și dreptului românesc

Semestrul 2

 • Drept civil (Persoanele)
 • Drept constituţional şi instituţii publice II
 • Protecţia internaţională a drepturilor omului
 • Deontologie juridică
 • Drept roman
 • Engleză juridică II. Sistemul juridic britanic.
 • Sociologie juridică

Semestrul 3

 • Drept civil. Drepturile reale
 • Drept penal general I
 • Drept administrativ  I
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Drept internaţional public
 • Engleză juridică III. Limbaj juridic pentru profesioniştii dreptului.
 • Bazele informaticii

Semestrul 4

 • Drept civil.Teoria generală a obligaţiilor
 • Drept penal general II
 • Drept administrativ II
 • Dreptul mediului
 • Engleză juridică IV. Sistemul juridic american
 • Drept financiar
 • Ştiinţa administraţiei

Semestrul 5

 • Drept civil (Contracte speciale)
 • Drept penal special I
 • Drept procesual penal I
 • Drept procesual civil I
 • Justiție restaurativă și medierea conflictelor
 • Criminologie
 • Dreptul familiei. Căsătoria

Semestrul 6

 • Drept civil. Succesiuni
 • Drept penal special II
 • Drept procesual penal II
 • Drept procesual civil II
 • Dreptul asigurărilor
 • Dreptul familiei.  Rudenia
 • Drept execuţional civil

Semestrul 7

 • Drept comercial I
 • Dreptul proprietăţii intelectuale
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale I
 • Drept internaţional privat
 • Criminalistică
 • Drept funciar şi cadastru român
 • Proceduri civile speciale

Semestrul 8

 • Drept comercial II
 • Dreptul comerţului internaţional
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale II
 • Dreptul european al concurenţei
 • Politologie
 • Practică de specialitate

Semestrul 1

 • Organizarea profesiilor juridice liberale şi procedurile acestora I
 • Jurisdicţii pentru minori şi familie
 • Adevăr şi valoare în teoria şi practica dreptului
 • Proceduri civile şi comerciale speciale aprofundate
 • Practică de specialitate

Semestrul 2

 • Proceduri judiciare în sistemul instituţional al Uniunii Europene
 • Jurisdicţii speciale în sistemul de drept românesc
 • Organizarea profesiilor juridice liberale şi procedurile acestora II
 • Proceduri alternative de soluţionare a litigiilor
 • Cercetare în vederea elaborării lucrării de disertaţie

KAPCSOLAT:


 

Az egyetem titkársága:
Telefon:  +40365401127
E-mail:   universitate@cantemir.ro  

A Jogi Kar titkársága:
Telefon: +40365801822
E-mail:   drept@cantemir.ro


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2021 – 2022  »

 

A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai, turisztikai földrajz vagy mérnöki diplomát szeretnél szerezni*, várunk!