Karok és Programok

JOGI KAR


A mai világban a jog jelen van az élet minden területén.

A dékán üzenete:

Ha megérted a jog logikáját, megértheted a társadalom egész szerkezetét.
Ha meg tudod érteni a társadalmat, a világot, akkor meg tudod változtatni.
Ha meg tudod változtatni, akkor uralni is tudod!”

PROGRAMOK ÉS SZAKIRÁNYOK

Program - Alapképzés

Szakterület

Jog

4 év

nappali tagozat
Program - Master

Szakterület

Bírósági Eljárások és Szabadfoglalkozásúak

1 év

nappali tagozat

RÓLUNK


A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem Jogi Kara 1991-ben alakult, Erdélyben az első, Romániában pedig a második alapítványi jogi fakultásként. A Jogi Kart a 2005. évi 136. sz. törvény akkreditálta, küldetése pedig a jogtudományi szakemberek képzése, nemzetközi színvonalon. Olvass tovább...

Az alapítása óta eltelt 30 évben a Jogi Kar olyan tanári csapattal büszkélkedhet, akik nemcsak kiváló elméleti tudósai és kutatói a jognak, hanem többségük nagy tapasztalattal és hírnévvel rendelkező, gyakorló szakértője is.

A Jogi Kar hallgatóit a Dimitrie Cantemir akadémiai nagycsalád tagjaiként kezeljük, az oktatási folyamat alapját pedig az elmélet és a gyakorlat közötti egyensúly képezi. Arra bátorítjuk és ösztönözzük a Jogi szak hallgatóit és a Jogi eljárások és szabadfoglalkozások szak mesterfokozatú hallgatóit, hogy tanulják meg alkalmazni szakmai életükben a felhalmozott ismereteket és ugyanakkor ne féljenek belemerülni a jog finomságaiba, részt véve a tudományos kutatásban.

A kurzusok és a szemináriumok kifejezetten alkalmazás-centrikusak, az egyetemi hallgatók kritikus és független gondolkodását serkentik és bevonják őket a saját intellektuális és humán képzésébe. Bátorítjuk az ötletek ütköztetését és a nyílt vitákat, hallgatóink aktívan részt vesznek szimulált ügyek, perek tárgyalásában, bírósági eljárásokban és békítő üléseken, szerepjátékokban és egyéb modern tanulási módszerekben.

A mai világban az interdiszciplináris/transzdiszciplináris tanulmányok az emberi tudás és kultúra felélesztésének kulcsa. A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem Jogi Kara számos kapcsolódási lehetőséget kínál hallgatóinak egyéb tudományos területekkel is, mint amilyenek: társadalomtudomány, pszichológia, filozófia, etika, közigazgatás-tudomány, informatika, gazdaságtudomány, politológia, nemzetközi kapcsolatok stb.

AKADÉMIAI PROGRAM

Semestrul 1

 • Teoria generală a dreptului
 • Drept civil. Partea generală
 • Drept constituţional şi instituţii publice I
 • Engleză juridică I. Introducere.
 • Logică juridică
 • Istoria statului și dreptului românesc

Semestrul 2

 • Drept civil (Persoanele)
 • Drept constituţional şi instituţii publice II
 • Protecţia internaţională a drepturilor omului
 • Deontologie juridică
 • Drept roman
 • Engleză juridică II. Sistemul juridic britanic.
 • Sociologie juridică

Semestrul 3

 • Drept civil. Drepturile reale
 • Drept penal general I
 • Drept administrativ  I
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Drept internaţional public
 • Engleză juridică III. Limbaj juridic pentru profesioniştii dreptului.
 • Bazele informaticii

Semestrul 4

 • Drept civil.Teoria generală a obligaţiilor
 • Drept penal general II
 • Drept administrativ II
 • Dreptul mediului
 • Engleză juridică IV. Sistemul juridic american
 • Drept financiar
 • Ştiinţa administraţiei

Semestrul 5

 • Drept civil (Contracte speciale)
 • Drept penal special I
 • Drept procesual penal I
 • Drept procesual civil I
 • Justiție restaurativă și medierea conflictelor
 • Criminologie
 • Dreptul familiei. Căsătoria

Semestrul 6

 • Drept civil. Succesiuni
 • Drept penal special II
 • Drept procesual penal II
 • Drept procesual civil II
 • Dreptul asigurărilor
 • Dreptul familiei.  Rudenia
 • Drept execuţional civil

Semestrul 7

 • Drept comercial I
 • Dreptul proprietăţii intelectuale
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale I
 • Drept internaţional privat
 • Criminalistică
 • Drept funciar şi cadastru român
 • Proceduri civile speciale

Semestrul 8

 • Drept comercial II
 • Dreptul comerţului internaţional
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale II
 • Dreptul european al concurenţei
 • Politologie
 • Practică de specialitate

Semestrul 1

 • Organizarea profesiilor juridice liberale şi procedurile acestora I
 • Jurisdicţii pentru minori şi familie
 • Adevăr şi valoare în teoria şi practica dreptului
 • Proceduri civile şi comerciale speciale aprofundate
 • Practică de specialitate

Semestrul 2

 • Proceduri judiciare în sistemul instituţional al Uniunii Europene
 • Jurisdicţii speciale în sistemul de drept românesc
 • Organizarea profesiilor juridice liberale şi procedurile acestora II
 • Proceduri alternative de soluţionare a litigiilor
 • Cercetare în vederea elaborării lucrării de disertaţie

A jogi diploma a legszélesebb körű karrierlehetőségeket kínálja.

A jogi tanulmányok fejlesztik a kritikus és független gondolkodást.

A jogi tanulmányok nem csak szakmai, hanem emberi mivoltodat is formálják.

Lépj JOGGAL az életbe!

– Lehetőség arra, hogy bíró (bíró vagy ügyész), ügyvéd, közjegyző, közvetítő, jogi tanácsadó, szellemi tulajdonjogi tanácsadó, bírósági végrehajtó, köztisztviselő, európai köztisztviselő stb. legyél;

– Barátságos légkör és rugalmasság;

– Fiatal és hozzáértő tanárok, akik egyben jogászok, a területük specialistái is;

– A kétéves tanulmányok egy év alatt történő elvégzésének lehetősége;

– Ösztöndíjak az arra érdemes hallgatók számára;

– A 21. század igényeihez igazított alkalmazott kurzusok;

– Szakterületi gyakorlat a bíróságokon, ügyvédi irodákban, közjegyzőknél, bírósági végrehajtóknál stb;

– Tanulmányi és gyakorlati lehetőségek külföldön.

 

Egyetemi alapképzési tanulmányok

A „jog” szakirányú nappali tagozatos alapképzést kínálunk, amelynek időtartama 4 év.

Az európai jogi karokon az alapképzés időtartama 4 év, mivel ennél rövidebb idő alatt még általános szinten sem lehet minőségi jogi képzést nyújtani. Ez az egyik kivétel azon szabály alól, amely szerint az alapképzés (Bologna I. ciklus) 3 évig tart, az orvosi vagy építészeti tanulmányok mellett. Ezzel szemben a mesterképzés (Bologna II. ciklus) csak 1 évig tart, mivel a szakosodás alapjait már lerakták.

A jogi karra (4 év, nappali tagozat) akkor jelentkezhetsz, ha (legalább) érettségizett vagy, és érettségi bizonyítvánnyal rendelkezel.

Ha már rendelkezel más területen szerzett diplomával, akkor is tanulhatsz jogi alapképzésben, hogy kiegészítsd tanulmányaidat, amely új szakmai és szellemi horizontokat nyithat.

Arra is van lehetőséged, hogy két évet egy év alatt végezz, ha az első évben nagyon jó tanulmányi eredményt értél el, és mindössze három év egyetemi tanulmányok után szeretnéd megszerezni a jogász alapkézési oklevelet.

Mesteri tanulmányok

Ha szeretnéd elmélyíteni jogi ismereteidet és magasabb szintű szakosodást szeretnél, jelentkezhetsz a „Jogi eljárások és szabadfoglalkozásúak” című egyéves mesterképzésre, amely nappali tagozatos kurzusokat foglal magában, de a már gyakorló hallgatókhoz igazított órarenddel (az oktatási tevékenységek délután zajlanak).

A tanulmányi programra való beiratkozás feltétele, hogy már alapképzési oklevéllel rendelkezz.

Nemzetközi kapcsolatok

Erasmus mobilitás

A jogi kar hallgatóinak, mesterszakos hallgatóinak és oktatóinak lehetősége van arra, hogy az Erasmus+ program keretében bővítsék szakmai és kulturális horizontjukat. Részletek itt >>>

Nemzetközi együttműködések

Az évek során a jogi kar számos nemzetközi részvételű rendezvényt szervezett, amelyeken az ország és a külföldi közélet kiemelkedő személyiségei tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel, akik közül csak néhányat említünk:

– Őexcellenciája, François Farah úr, az ENSZ Népesedési Alapjának romániai képviselője és az ENSZ romániai biztonsági ügyekért felelős képviselője;
– Dr. David Silvera professzor, az Izraeli Mediátorok Szövetségének elnöke;
– Aary-Tamas Lajos, az oktatási jogok magyarországi ombudsmanja;
– Anca Elisabeta Ciucă, a Román Közvetítői Tanács elnöke.

A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem és ezen belül a Jogi Kar infrastruktúrája: bűnügyi (törvényszéki) laboratórium, informatika laboratórium, Internet, Intranet és virtuális könyvtár, modern kurzus- és szeminárium-termek, videoprojektorokkal és számítógépes oktatói hálózattal felszerelve.

A Serafim Duicu könyvtár gazdag választékban kínál jogi könyveket és szaklapokat.

Az egyetemi campusban a wireless internet ingyenesen hozzáférhető.

A campusban van saját őrzött parkoló, műfüves sportpálya éjjeli kivilágítással, sporttermek és kinetoterápia termek, lazítási helyek, orvosi rendelő, pályaválasztási tanácsadói kabinet, belső büfé stb.

A nem marosvásárhelyi hallgatók tanulmányaik ideje alatt lakhatnak a Dimitrie Cantemir egyetemi bentlakásban, ahol új és modern bútorzat és felszerelés, kábeltévé és állandó internetkapcsolat áll a rendelkezésükre.

Mindezek és sok más lehetőség és felszereltség optimális feltételeket kínálnak a tanulás megszervezéséhez. A teljes infrastruktúra megkönnyíti a hallgatók hozzáférését a kurzusok és szemináriumok anyagához, elektronikus és nyomtatott formátumban, jegyzetek, szintézisek, önértékelő tesztek, a vizsgák előkészítése az eLearning-Teams platform segítségével.

A tanári kar kutatási tevékenysége

A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem Jogi Karának tanárai aktívak és állandóan részt vesznek a kutatási tevékenységben. Tudományos eredményeink és megvalósításaink elismerésnek örvendenek itthon és külföldön is. Szintetikusan, tanáraink megjelent dolgozataiból:

Körülbelül 200 könyv (traktátusok, egyetemi kurzusok, monográfiák stb.) és könyvfejezetek, romániai kiadóknál (a Román Akadémia Könyvkiadója, Universul Juridic, CH Beck, University Press, Risoprint, Zethus, a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem Könyvkiadója, a jászvárosi Alexandru Ioan Cuza Egyetem Könyvkiadója stb.);

Külföldön megjelent könyvek fejezetei, hírneves kiadóknál, mint amilyenek a Cambridge Scholars Publishing, Società Editrice il Mulino di Bologna vagy Éditions Universitaires Européennes (Saarbrücken, Németország);

Körülbelül 450 cikk és tanulmány a nemzetközi vagy hazai szaklapokban, teljesítmény-kritériumok alapján kiválogatva;

Több, mint 250 tudományos értekezlet, konferenciákon, szimpóziumokon, kerekasztaloknál és egyéb hazai és külföldi tudományos rendezvényeken előadva.

Továbbá, a Jogi Kar tanárai az idők folyamán részt vettek számos nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs  projektben, verseny, szerződés vagy támogatások alapján, mint projektvezetők, szakértők vagy a kutatócsapat tagjaiként.

Az egyetem Tudományos Szimpóziuma – Jogi szakasz

Az egyetem Tudományos Szimpóziumának szervezése hagyománnyá vált, röviddel a felsőfokú oktatási intézményünk alapítása után. E nagyszabású eseményen évente összegyűlnek a tanárok és kutatók, közlik legújabb kutatásaik eredményeik, véleménycserék zajlanak és megvitatják a tudományos érdeklődési körükbe tartozó aktuális kérdéseket.

A Szimpózium keretében a Jogi Kar ad otthont a jogi és interdiszciplináris kutatások szakaszának.  A Jogi szakaszban előadott tudományos értekezletek egy része közlésre kerül az Academica Science Journal – Juridica Series sorozatában (link az oldalra).

Az egyetemi hallgatók és mesterfokozatú hallgatók tudományos szessziója – Jogi szakasz

Egyetemünk már a 2008-2009-es tanévtől kezdve rendszeresen megrendezi az egyetemi hallgatók és mesterfokozatú hallgatók tudományos szesszióját.

A Jogi Kar egyetemi hallgatói és mesterfokozatú hallgatói részére jó lehetőség részt venni a tudományos kutatási tevékenységben már az egyetemi évek alatt, együtt munkálkodni közös projekteken a tanáraikkal, növekedni intellektuális és szakmai szempontból. Az egyetemi hallgatók és mesterfokozatú hallgatók legértékesebb kutatási dolgozatai díjazásban részesülnek és megjelennek az Academica Science Journal – Studia Series sorozatában.

A jogtudományok tanulásában vitathatatlanul fontos szerepe van a gyakorlati képzésnek: jogásznak lenni annyit jelent, mint gyakorlatias embernek lenni, aki mindennap szembesül a szociális helyzetekkel – valós személyek közötti konfliktusok, egyezségek és szerződés, követelések és kártérítések stb. Egy fiatal jogásznak nem elég ismernie a törvényeket. Rendkívül fontos, hogy tudja, mit tegyen, azt pedig gyorsan és jól tegye.

Következésképpen, a Jogi Kar kiemelt figyelmet fordít a tanulás gyakorlati összetevőjére is, az igazságügyi döntések tanulmányozásával, a tanárok szakmai tevékenységéből vett példákkal, ügyek megvitatásával, különböző gyakorlati feladatokkal, szerepjátékokkal és perek vagy bírósági, békéltetési szessziók szimulálásával stb.

A végzős egyetemi hallgatók kötelező szakmai gyakorlata 240 óra, de az 1., 2. vagy 3. éves hallgatók is választhatják a szakmai gyakorlatot, az erre vonatkozó egyezmény letölthető itt.

A Jogi Kar kurzusaira gyakran hívunk meg bírókat, ügyészeket, ügyvédeket, közigazgatási szakembereket vagy békéltetőket, akik megosztják gyakorlati tapasztalataikat és segítenek nekik felfedezni hivatásukat egy jogi szakmára.

Rendszeresen szervezünk work-shop-okat, szemináriumokat és műhelygyakorlatokat, amelyekre meghívunk a hallgatók mellé a jog területén dolgozó szakembereket is. Ezen alkalmak során a hallgatóknak lehetőségük nyílt olyan személyiségekkel megismerkedniük és párbeszédet folytatniuk, mint például: az ENSZ lakossági és biztonságpolitikai főképviselője, az izraeli békéltetők elnöke, a magyar oktatási jogok ombudsmanja, a Román Békéltető Bizottság elnöke, a Maros Megyei Ügyvédi Kamara dékánja, a Marosvásárhelyi Bíróság elnöke, a Maros Megyei Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság képviselője stb.

A nemzetközi vagy európai szinten megünnepelt események, mint például: a Polgári igazságszolgáltatás napja, a Korrupcióellenes nap vagy a Kábítószer-ellenes nap számunkra további alkalmakat nyújtanak az alkalmazott  tevékenységekre, ahol találkozhatunk a jog szakértőivel. Ezekhez adódnak még a speciálisan az egyetemi hallgatók támogatása céljából létrehozott események, amelyek közül kiemeljük a Jogi karrier napját, ahol a fiatalok gyakorlati információkat és hasznos tanácsokat gyűjthetnek a szakmai felvételi vizsgákról és a tanulmányi stratégiáról, nyíltan elbeszélgethetnek olyan kollégákkal, akik már megtették az első lépéseket a karrierben, a jogi szakmák nehézségeiről, de azokról az elégtételekről is, amelyekben a kitartó és határozott személyek részesülnek.

Szintén úgy véljük, hogy egyetemi hallgatóink számára hasznos dolog megismerniük a marosvásárhelyi székhelyű bíróságokat és ügyészségeket, ebből a célból intézményi partnerségeket és együttműködési megállapodásokat  kötöttünk ezekkel az intézményekkel, és tanulmányi látogatásokat szervezünk, ahol a jövendő jogászok közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a jogi tevékenységgel és szakemberekkel.

✪  Német minőség román árakon!

A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetem, amelyet egy külföldi ügynökség intézményi szinten értékelt az oktatás minősége alapján, (AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Science / Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania). ↵

 


 

Jogi Kar – KAPCSOLAT:


 

Az egyetem titkársága:
Telefon:  +40365401127
E-mail:   universitate@cantemir.ro  

A Jogi Kar titkársága:
Telefon: +40365801822
E-mail:   drept@cantemir.ro


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!