Osztályok

Tanárképző Intézet –  DPPD

-Posztgraduális Program –

 

 

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetemen a 2009-2010-es egyetemi évtől működik a Tanszemélyzetet Továbbképző Tanszék (T.T.T. – D.P.P.D.). A tanügyi miniszter 2010. január 14-i 30127. sz. rendeletével hagyta jóvá a Dimitrie Cantemir Egyetem részére a tanszemélyzet kezdeti és folyamatos képzési programjait szolgáltató intézmény besorolást. Olvass tovább...

A Tanszemélyzet Továbbképző Tanszéke már az alapításától kezdve felvállalta a tanszemélyzet képzésének pedagógiai és tudományos kutatási küldetését, az oktatás modern, hallgató-orientált, teljesíti az európai követelményeket a pszichopedagógiai képzések területén és pragmatikusan igazodik a társadalom valós szükségleteihez és az oktatás jelenlegi prioritásaihoz.

Létrehozásától kezdve, a Tanszemélyzet Továbbképző Tanszéke küldetésének tekintette, hogy  programokat kínáljon a pszichopedagógiai képzések területén azok számára, akik a tanügyben választottak karriert.

Több száz hazai és EU-beli hallgatónk végzi el minden évben az egyik vagy mindkét pszichopedagógiai képzési programot, ami a Tanszemélyzet Továbbképző Tanszék elismerését és hírnevét jelzi, amelyet az évek során sikerült kiérdemelnie. Végzőseink szavatolják a D.P.P.D. „tanár-tanítóinak” tapasztalatát is a jövendő tanárok képzésében.

A Tanügyminisztérium által akkreditált képzési programok megvalósítása révén a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem ismételten megerősíti hivatását, mint olyan intézményét, amely felelősséggel vállalja szerepét az oktatás minőségének biztosításában, a romániai tanügy eme nehéz időszakában is.

TANULMÁNYI PROGRAMOK
I. Szint

Az I. (kezdeti) szint, feljogosítja az egyetemi végzettséggel rendelkező végzőseinket arra, hogy az óvoda előtti, óvodai és a kötelező általános iskolai oktatásban töltsenek be pedagógusi állásokat, azzal a feltétellel, hogy legalább 30 transzfer-kreditet gyűjtsenek össze a pszichopedagógiai képzési programban.

II. Szint

A II. (ismeretbővítő) szint feljogosítja az egyetemi végzettséggel rendelkező végzőseinket arra, hogy pedagógusi állásokat töltsenek be az egyetem előtti közoktatás bármely szintjén, halmozottan teljesítve a következő két feltételt:

Olvass tovább...

1. legalább 60 transzfer-kreditet gyűjtsenek össze a pszichopedagógiai képzési programban, 30-at az első (I.) szinten és 30-at a kettes (II.) szinten;

2. a következő tanulmányi kategóriák egyikének elvégzése:
– egyetemi mesterképzés;
– hosszú időtartamú felsőfokú tanulmányok;
– legalább másfél év időtartamú posztgraduális program, vagy amely legalább 90 kreditpont gyűjtését biztosítja;
– szakmai átképző program egy új szakosodás megszerzésére, amelyet a mesterképzés vagy a hosszú időtartamú felsőfokú tanulmányok befejezése után végez el.

A tanulmányok időtartama

Az I. és II. szintű pszichopedagógiai képzési programok időtartama egy szemeszter/szint, egy éven át.

Vezető

Elena-Adriana Tomuleţiu egyetemi tanár

Tantestület

A D.P.P.D. (T.T.T.) tantestületét a pedagógia, pszichológia, különleges pszichopedagógia, szociológia, IT&C szakértői alkotják.

A szaktárgyi didaktika tantárgy címzetes tanárai rendelkeznek az egyetemi hallgatók képzési területének egyik szaktárgyával, továbbá a pedagógiai modul elvégzése nyomán szerzett pedagógiai készségekkel és folyamatos szakmai képzéseken vesznek részt az oktatástudományok területén.

Az összes címzetes tanár a tudományok doktora vagy doktorandusza az állásához tartozó tantárgyakban.

Mentorok a pedagógiai gyakorlatban

A pedagógiai gyakorlatot a D.P.P.D. (T.T.T.) tanárai irányítják, partnerségben azokkal a tanárokkal, akik tanintézményeivel a Tanszék gyakorlati szerződéseket kötött, a TTT hallgatóinak szakterülete függvényében az illető iskolák vezetősége által kijelölt tanárok, akik pedagógiai, tudományos, didaktikai és etikai szempontból hiteles modelleket nyújtanak a tanári hivatás gyakorlásában.

Az I. szintű pedagógiai gyakorlat a marosvásárhelyi Omega Gimnázium és a marosvásárhelyi Művészeti Líceum mentorainak irányításával zajlik.

A II. szintű pedagógiai gyakorlat a marosvásárhelyi Erdély Gazdasági Kollégium (Colegiul Economic Transilvania) és a marosvásárhelyi Művészeti Líceum mentorainak irányításával zajlik.

FELVÉTELI

 

Pedagógusi karriert szeretnél?
A tanári testület új generációja az oktatás területén óhajtott változást jelentheti, a változás pedig mindannyiunkkal kezdődik.

Várunk közénk, mert te is számítani fogsz az oktatásban!

Német minőség román árakon!

A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetem, amelyet egy külföldi ügynökség intézményi szinten értékelt az oktatás minősége alapján, lehetőséget kínál Önnek, hogy az intézményünk 5 karán kínált szakirányok egyikét követve egyenesen a jövőbe lépjen. » » » AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania ↵ 

 


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!