Osztályok

Pályázat:
Innovativ gyakorlat az egyetem diákjainak – UDCA PROJEKT ISMERTETÉSE

 POCU/626/6/13/130510

 

„Az egyetemi hallgatók innovatív gyakorlata – UDC” projekt (pályázat) társfinanszírozása a 2014-2020-as Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (POCU) keretében történik és a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem (UDC – DCE) valósítja meg a 2020.10.27-2022.10.26. közötti időszakban, a finanszírozás egyetlen kedvezményezettjeként.

A projekt célja: a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem (UDC – DCE) azon egyetemi és nem egyetemi felsőfokú végzősei számának növelése, akik munkahelyet találnak annak következtében, hogy egy lehetséges munkahelyen tanulták a tevékenységet, a Nemzeti Kutatási Stratégia (SNC) és Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégia (SNCDI) értelmében azonosított versenyképes gazdasági ágazatokban.

 

A projekt sajátos célkitűzései (OS):

OS.1 – Az UDC (DCE) 325 hallgatója részére munkahelyi tanulási programok szervezése és megvalósítása, az újonnan létesített/továbbfejlesztett partnerségek keretében, amelyek megkönnyítsék a felsőfokú végzősök beilleszkedését a munkaerő piacán, a Nemzeti Kutatási Stratégia (SNC) és Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégia (SNCDI) intelligens szakterületein. Ezek közül, a gyakorlat/internship legalább 20%-a olyan gazdasági társaságoknál lesz megvalósítva, akiknek a CAEN-kódjai a jelen Útmutató 4. sz. mellékletében találhatók,  vagy olyan egységeknél, amelyek a jelen Útmutató 4. sz. mellékletében szereplő intelligens szakterületeken tevékenykednek.

Olvass tovább...

OS.2 – Szimulált tanulási programok szervezése és lebonyolítása az OS.1-es célkitűzés 325 hallgatójából az UDC (DCE) 160 hallgatója részére, transzdiszciplináris laboratóriumok létrehozásával a gazdaság, jog, pszichológia területén.

OS.3 – Innovatív informatikai rendszer kifejlesztése, amely állandóan információkat szolgáltasson a munkaerő-piac szükségleteiről és amelyben 2023 októberéig legalább 900 egyetemi hallgató és 100 vállalat legyen bevezetve.

OS.4 – Szakmai tanácsadási és pályaorientációs tevékenységek szervezése és lebonyolítása 325 egyetemi hallgató részére, az olyan képességek elsajátítására fókuszálva, amelyek megfelelnek a munkaerő-piac szükségleteinek.

OS.5 – Innovatív fejlesztési és információs központ (a továbbiakban IFIK – CDII) létrehozása és továbbfejlesztése, a haladó és innovatív kutatás céljából, a DCE (UDC) hallgatói részére, bevonva a tanárokat és a különféle szociális és szakmai körökből származó partnereket.

OS.6 – Két tanfolyam szervezése, a szociális gazdasági vállalkozó, illetve projektmenedzser területeken, 48 személy részvételével.

 

A várható főbb eredmények:

 • 325 egyetemi hallgató kiválasztva a szakmai gyakorlatra/internshipre;
 • 35 új partnerség azokkal a cégekkel, intézményekkel és szervezetekkel, ahol az egyetemi hallgatók a szakmai gyakorlatot fogják végezni;
 • 4 létrehozott laboratórium a gazdaság, jog, pszichológia és földrajz/turizmus területén szimulált vállalatok részére;
 • 160 egyetemi hallgató kiválasztva a szimulált vállalatokban való gyakorlatra;
 • 30 létrehozott szimulált vállalat;
 • 325 egyetemi hallgató beiratkozva a tanácsadásra;
 • 2 szakképzési tanfolyam, az Országos Szakképesítési Hatóság (ANC) által engedélyezve;
 • 1 honlap;
 • egy e-jobs típusú applikáció megtervezve és megvalósítva;
 • partnerségek legalább 100 céggel az e-jobs rendszerhez;
 • 900 egyetemi hallgató/végzős beiratkozva a rendszerbe;
 • 4 kutatási/fejlesztési/innovációs projekt;
 • 4 partnerség az európai akadémiai közösséggel;
 • 8 partnerség cégekkel/szakmai intézményekkel;
 • 22 workshop szervezése.

A projekt összértéke: 3.972.488,46 lei

Az Európai Unió társfinanszírozásának értéke: 3.309,082,88 lei

A nemzeti finanszírozás értéke: 583.955,81 lei


Kapcsolat

• Projektmenedzser:  Conf. univ. dr. Sorina Mihaela Bălan

• Telefon: 0744-504549

• E-mail:  proiecte@cantemir.ro

practica.inovativa.udc@gmail.com


 

 • Ezen anyag tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió vagy Románia kormányának hivatalos álláspontját

 

 • Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló többi programról részletes információk találhatók  itt:  http://mfe.gov.ro/


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!