Stratégiák, Programok és Projektek Osztály

Pályázatok

Mit jelentenek a stratégiai partnerségek?

 

Olyan projektek, amelyek hídakat képeznek több ország partnerei között, a nemzetközi együttműködés erősítése céljából, minőségi és innovatív oktatási termékek kidolgozása révén. A mobilitási projektek esetében a személy fejlődésén van a hangsúly (akár kedvezményezettek, akár a részt vevő szervezetek tagjai), a stratégiai partnerségek természetes módon egészítik ki ezeket, főleg a szervezeti fejlesztésre fókuszálva.

Nr. proiect: 2021-1-RO01-KA220-VET-000034702

Durata proiect: 15.febr.2022-14.febr.2024

Coordonator: UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TG.MUREȘ, România
Parteneri:
KEK TEHNIKES SHOLES EPIMELITIRIOU IRAKLEIOU, Greece
DANMAR COMPUTERS SP ZOO, Poland
GRANTXPERT CONSULTING LIMITED, Cyprus)
VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS, Lithuania

Ideea proiectului. 

În această eră a schimbărilor tehnologice și economice rapide, învățarea pe tot parcursul vieții devine un mod de viață, dar pandemia de COVID-19 a prezentat provocări unice pentru toate tipurile și nivelurile de învățare, inclusiv formarea în educație profesională (VET) și învățarea adulților. în general. Într-o notă mai negativă, un număr mare de programe de educație pentru adulți s-au oprit din cauza crizei, ceea ce înseamnă că învățarea a fost perturbată pentru mulți cursanți adulți. Acest lucru afectează mai proeminent grupurile cele mai dezavantajate și vulnerabile din societate – cu atât mai mult cu cât acestea sunt cele care au cea mai mare nevoie de cursuri față în față. Descoperirile Cedefop arată că grupurile vulnerabile sunt femeile, angajații în vârstă, migranții, cei care nu au competențe de bază, adulții slab calificați și cu educație scăzută. De asemenea, învățarea oferită la locul de muncă este oferită online, care nu se mai desfășoară având în vedere că lucrătorii nu sunt prezenți la locul de muncă. Pandemia COVID-19 a forțat o digitalizare a educației și a împins rapid sistemele de educație și formare să exploreze noi moduri de predare și învățare. Criza și impactul ei pe scară largă asupra economiilor și societăților la nivel global au evidențiat, de asemenea, rolul proeminent al învățării adulților într-o lume afectată de COVID-19. În timpul crizei și dincolo de criză, învățarea adulților este esențială pentru a se asigura că oamenii pot obține (noile) abilități și competențe necesare pe o piață a muncii și o societate afectată de COVID.
Învățarea adulților este văzută din ce în ce mai mult ca un „instrument” potențial important în răspunsul la criză. Cu toate acestea, furnizorii de educație pentru adulți și educatorii se confruntă cu multiple provocări în a-și continua ofertele de învățare și a se adapta la situație.

Scopul specific al proiectului: să îmbunătățească abilitățile și competențele digitale și de predare ale furnizorilor de învățare pentru adulți, furnizorilor de VET și educatorilor necesari în era digitală, precum și să le permită să facă față provocărilor multiple necesare pentru o societate afectată de Covid și continuându-și ofertele de învățare și adaptându-se la noua situație.

Grupul țintă al proiectului este în primul rând educatorii, adică grupuri de persoane care sunt responsabile pentru educația și formarea profesională,  pentru a aduce schimbări durabile. Acest grup de persoane include, de exemplu, formatori de instructori, instructori în companii, șefi de departamente, lideri de instituții, consultanți, mentori, centre de formare inter-companii precum și profesori de școli profesionale.

Abilități vizate
• Proiectarea activităților de formare online
• Proiectarea evaluării online
• Sprijinirea diverșilor cursanți online
• Predarea online
• Selectarea tehnologiilor de învățare
• Dezvoltarea argumentelor persuasive
• Proiectarea cursurilor online

Rövidítés: Future Work

Kezdet: 01-10-2019 – Befejezés: 30-09-2021

Az akció típusa:  KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training

Pályázó-Irányító:

 • Dimitrie Cantemir University of Targu Mures, Tg.Mures, Romanaia

Partnerek:

 • Best Institut Fur Berufsbezogene Weiterbildung Und Personal Training Gmbh, Austria
 • Danmar Computers Sp Zoo, Poland
 • Dekaplus Business Services Ltd, Cyprus
 • Camera Di Commercio I.A.A. Di Terni, Italia
 • Sociedade Portuguesa De Inovacao –Consultadoria Empresarial E Fomento Da Inovacao S.A., Portugal

 

Kezdet: 01-10-2018 – Befejezés: 30-09-2020

Kulcs-akció: Együttműködés az innováció és a helyes gyakorlatok cseréje érdekében

Az akció típusa: stratégiai partnerségek az iskolai oktatás céljából

Irányító:

 • Agrupamento de Escolas de Silves, Largo da República 8300-111, Silves, Portugalia

Partnerek:

 • First Private School Leonardo da Vinci Ltd, Russe, Bulgaria
 • Dimitrie Cantemir University of Targu Mures, Tg.Mureș, Romania
 • INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, Larisa, Grecia
 • Fundación Universitat Jaume I – Empresa, Castellón de la Plana, Spania
 • FUNDATIA PROFESSIONAL, Tg.Mureș, Romania

Project Website  http://e-steamerasmusproject.com/

Facebook page  https://www.facebook.com/ESteamErasmusProject/

E-STEAM platform  https://moodle.aesilves.pt/moodle/course/index.php?categoryid=28

 

Az E-STEAM projekt összefoglalója

Megbizonyosodni arról, hogy a lányok és a nők egyenlő hozzáféréssel rendelkeznek a STEAM oktatáshoz, végső soron a STEAM karrierek elengedhetetlenül szükségesek az emberi jogok, a tudomány és a fejlődés szempontjából. A tudományok, technológia, mérnökség, művészet és matematika (E-STEAM) területén való egyenlőség az elemi, közép- és felsőfokú oktatási rendszer tanáraira összpontosít, olyan interdiszciplináris megközelítés kidolgozásával, amely az osztályokban a nemek közötti egyenlőségre való fogékonyságot, nyitottságot célozza.

A projekt célközönsége a STE(A)M (Tudomány, Technológia, Művészet, Mérnökség és Matematika) területén alulreprezentált lányok csoportja, akik a jövő STE(A)M karierrjeinek női lesznek.

Az EIGE tanulmány a nemek közötti egyenlőség gazdasági előnyeiről (2017a) rámutat arra, hogy a nemi alapú szegregáció csökkentése a STEM oktatásban 1,2 millió új munkahelyet eredményezhet az EU-ban. Úgy véli, hogy ezek a munkahelyek inkább hosszú távon fognak keletkezni, miután az új STEM végzősök elkezdenek dolgozni a STEM ágazatokban. Ezen STEM munkahelyekkel párhuzamosan növekedni fog a termelékenység és nagyobb fizetésekre számíthatnak a végzős nők – ily módon pedig csökkenni fog a nők és férfiak fizetése, életszínvonala közötti eltérés, kedvezően befolyásolva a gyermekeket és a tágabb családokat is (Európai Parlament, 2015a). Morálisan téves dolog szexuális alapon előnyben létesíteni egy csoportot; felelőtlenségnek tűnik figyelmen kívül hagyni a lakosság felét akkor, amikor fennáll a szakképesítés hiánya. Bármivel is érvelünk: etikai, pragmatikus vagy filozófiai síkon, mindenképpen világos, hogy a STEAM ágazatok nem folytathatják az európai lakosság óriási részének mellőzését.

Mi akadályozza a lányokat abban, hogy a STEAM-et válasszák? A kulturális hagyományok és sztereotípiák lejtöbbje. A sztereotípiák alattomos dolgok és különféle képpen mutatkozhatnak meg, de az egyik legártalmasabb módja, ami a lányokat hátrányosan érintheti, a szakmai előítéletekből áll.

Célkitűzések

A projekt célul tűzte ki:
az iskolák és a munkaerő-piac közötti szinergiák létrehozását, a lányok kreatív és jelentős mértékű részvétele érdekében a STEAM oktatásban (mentor-program keretében);
egy virtuális platform létrehozását, mint forrásközpont az iskolai tanterveket kiegészítő gyakorlatias és innovatív oktatási megoldásokhoz;
a platform használatának és a tevékenységek népszerűsítését.

A projekt 3 célcsoportja:
az elemi, közép- és felsőfokú oktatási rendszer tanárai, és főképp a STE(A)M tanárok, pályaválasztási tanácsadók;
döntéshozók, politikai véleményalakítók, iskolaigazgatók, tanár-továbbképző központok, a regionális/országos és EU hatóságok képviselői;
tanulók / 7+ diákok (minél több lány bevonása a STEAM karrierbe).
Az E-STEAM tervezésére, gyakorlatba ültetésére és támogatására egy tapasztalt konzorcium lett felkérve. A projektben résztvevő országok földrajzi és kulturális szórűsa igen nagy. A hagyományos nyugati országoktól (Portugália, Spanyolország) keletre Görögországig és két olyan ország is, amely nemrég csatlakozott az Európai Unióhoz. A nemek közötti egyenlőség gondot jelentett mindezen országokban, az arra tett erőfeszítések pedig, hogy meggyőzzék az egyetemi hallgatókat és főleg a lányokat a tudományok területén való tanulásra és munkára, meg fogja változtatni a mentalitást a családokban, az iskolákban és a közösségekben.