„ATUURILE CUNOAȘTERII ȘI COMUNICĂRII ȘTIINȚIFICE”

CONFERINŢA INTERNAȚIONALĂ ORGANIZATĂ DE UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÂRGU MUREȘ

27-28 noiembrie 2023

PROGRAM: 27 noiembrie 2023

Biblioteca „Serafim Duicu”
9.30   
Înregistrarea participanților.
10.00  Cuvântul de deschidere: Conf. univ. dr. Ing. Alexandru Bogdan Murgu, preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş.
10.15   Prezentare de carte: Conf. univ. dr. Oliviu Puie – „Regimul juridic al terenurilor proprietate privată și al terenurilor proprietate publică în contextul legislativ actual. Contenciosul special în materia soluționării litigiilor de drept funciar”

CONFERINȚA PE SECȚIUNI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

11.00    Biblioteca „Serafim Duicu”
Lansarea cărții: „Learn Out Loud. Disruptive English learning activities for the Fearless Teacher”
Autor:  Lect univ. dr. Anca Nemeș
Prezentarea cărții: Puskas-Bajko Albina – cadru didactic al Liceului Bolyai Farkas din Târgu Mureș.

12.00    Biblioteca „Serafim Duicu”
Workshop: „Expresii corporale în structuri narative”
Organizatori:
Prof. univ. dr. Camelia Stanciu – decan
Lect. univ. dr. Sorina Moldovan
Lect. univ. dr. Traian Moldovan – Universitatea de Arte
Participanți: Lect. univ. dr. Luminița Praja. Studenții: Ramona Gherasim, Hajnal Bajko, Antonia Câmpan, Tudor Meșter, Adriana Burlacu, Vlad Grecu.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

12.00   Sala A .31
Workshop: „Noi tendințe în igienizarea orală profesională”
Invitat: Cristian Șonea – Philips România S.R.L.

11.00   Sala B.31
Workshop: „Importanța ortezării – protezării ca și act complementar în reabilitare medicală. Rolul echipei multidisciplinare în deservire optimă”
Invitat:  Dr. Filep Robert, Manager formare Ortoprofil

12.00   CONCLUZII

PROGRAM:  28 noiembrie 2023

DEPARTAMENTUL STRATEGII, PROGRAME ȘI PROIECTE

10.00   Sala A.11
Prezentarea proiectului Erasmus: „Educator la distanță – Formarea educatorilor adulților în era digitală”
Coordonator: Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

Parteneri:
KEK TEHNIKES SHOLES EPIMELITIRIOU IRAKLEIO – Grecia
DANMAR COMPUTERS SP ZOO – Polonia
GRANTXPERT CONSULTING LIMITED – Cipru
UNIVERSITATEA VYTAUTAS MAGNUS – Lituania
Prezentare: Conf. univ. dr. Sorina Bălan și conf. univ. dr. Maria Oroian

FACULTATEA DE DREPT

11.00    Sala A.11
Workshop: „Noua lege a învățământului superior, nr. 199 din 2023. Modificări legislative și perspective de aplicare”
Moderatori:
Conf. univ. dr. Ioana Toncean-Luieran
Conf. univ. dr. Oana Voica Nagy

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

12.00   Sala A.12
Workshop: „Agenția de turism – între oportunități și provocări. Agenția „Arcadia Travel – model de bune practici”
Invitat: Ec. Silviu Cîrciu – manager agenția de turism Arcadia Travel.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

12.00  Sala A.13
Workshop: „Banca centrală versus băncile comercile”
Invitat: PETER BALOGH – reprezentant al Băncii Naționale a României.

 14.00  CONCLUZII.


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!