ADMITEREA LA SPECIALIZĂRILE DE NIVEL MASTER

Candidații înscriși la programele de studii:

• Proceduri Judiciare și Profesii Liberale
• Gestiunea Financiară a Afacerilor
• Resurse Turistice și Protecția Mediului
• Asigurarea Calității Învățământului
• Managementul Resurselor Umane

în sesiunea I  de înscrieri (10 – 28 Iulie 2023) sunt declarați admiși.

Confirmarea locurilor are loc în perioada  24 – 28 iulie.


Confirmarea locurilor se face prin:
– semnarea contractului de studii (personal sau cu împuternicire legalizată)
– depunerea diplomei de licență în original  la sediul Universității
– achitarea primei rate din taxa de școlarizare (950 lei) la casieria Universității


♦ Diploma de licență în original va rămâne în custodia Universității până la finalizarea studiilor


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!