ADMITEREA LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ NONMEDICALE

Candidații înscriși la programele de studii:
• Drept
• Geografia Turismului
• Psihologie
• Finanțe și Bănci
• Economia Comerțului Turismului și Serviciilor

în sesiunea I  de înscrieri (10 – 28 Iulie 2023) sunt declarați admiși.

Confirmarea locurilor are loc în perioada  24 – 28 iulie.


Confirmarea locurilor se face prin:
– semnarea contractului de studii (personal sau cu împuternicire legalizată)
– depunerea diplomei de bacalaureat în original  la sediul Universității
– achitarea primei rate din taxa de școlarizare (900 lei) la casieria Universității


♦ Diploma de bacalaureat în original va rămâne în custodia Universității până la finalizarea studiilor


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!