Informații Publice

Vezetői tisztségek betöltésére szervezett választások


 IULIE 2020

Rezultatul alegerilor desfășurate în Universitatea Dimitrie Cantemir (Iulie 2020)

 

REZULTATUL ALEGERILOR  >>>

HOTĂRÂREA nr. 82 din 30.06.2020 , privind organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș

 

În conformitate cu dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi cu cele ale Cartei Universitare, Senatul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş, adoptă în unanimitate de voturi prezenta

 

H O T Ă R Â R E

82 din 30.06.2020

 

  1. Organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, care vor avea loc vineri, 3 iulie 2020, în intervalul cuprins între orele 09.00 – 12.00, la secția de votare din Camera de primire de la intrarea în Campusul Dimitrie Cantemir.
  2. Aprobarea Calendarului alegerilor, a Regulamentului de organizare și desfășurare a alegerilor, precum și componența Biroului electoral, documente anexate prezentei hotărâri.
  3. Desemnarea prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă, Președintele Senatului Universitar, să exercite atribuțiile funcției de rector până la confirmarea noului rector ales.

 

Preşedintele Senatului Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş

prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă

Regulamentul propriu de organizare a alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş

 

REGULAMENT  >>>

 

Componența Biroului electoral universitar responsabil pentru organizarea alegerilor din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, 3 iulie 2020 

 

   COMPONENȚA  BIROULUI  ELECTORAL UNIVERSITAR  >>>  

CALENDARUL  desfășurării alegerilor în Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș pentru desemnarea membrilor consiliilor facultăților/departamentelor, Senatului și a Rectorului

 

CALENDAR >>>

Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității de validare a candidaturii d.lui prof.univ.dr. Mircea Simionescu pentru funcția de Rector

 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  >>>

Hotărârea Biroului Electoral Universitar de validare a candidaturilor pentru funcțiile de membrii în Consiliile facultăților/Departamentelor și ai Senatului

 

HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL >>>

Lista cuprinzând toate persoanele cu drept de vot (cadre didactice și studenți)

 

Metodologia de selecție a decanilor și directorilor de departamente în cadrul Universității ” Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

 

METODOLOGIA  >>>


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!