Projekt ERASMUS+


STRATÉGIAI PARTNERSÉGI PROJEKT
A FELSŐOKTATÁS TERÜLETÉN-
KA203

 

 

MEGHÍVÁS
Részt venni a szorzási eseményen E3– HUM @ N bemutatónap
2021. november 23-án,  09-17 óra között

 

„Dimitrie Cantemir” Marosvásárhelyi Egyetem, az Európai Unió Erasmus+ Programja által társfinanszírozott „Digitális átalakulás a humán tudományokban” stratégiai projekt partnereként, projektkód: 2019-1-EE01-KA203 -051622,

Felkéri Önt, hogy részt vegyen a projekt multiplikációs rendezvényen, amelyre 2021.11.23-án kerül sor a Bodoni Sándor utcai Egyetemi Campusban. 3-5 szám, A31-es terembe, 09-17 óra között.

A Tallinni Egyetem (Észtország) által koordinált „Digitális átalakulás a humán tudományokban” projekt, amelyet egyetemünkkel és más európai egyetemekkel: szlovéniai, olaszországi, belgiumi, spanyolországi és ciprusi egyesületekkel partnerségben valósítanak meg, egy eszköz és utasításkészlet kidolgozását célozza. Bölcsészettudományi (irodalom, történelem, földrajz, filozófia stb.) felsőoktatásban részt vevő tanárok és kutatók számára információs és kommunikációs technológiai (IKT) készségeik, oktatói teljesítményük, kutatómunkájuk és végső soron a hallgatók fejlesztése érdekében.  Haladás és motiváció.

A szorzási esemény célja:

– A projekt bemutatása – a megvalósult tevékenységek, a projekt keretében kifejlesztett szellemi termékek megismertetése, 2019-2021 folyamán;
– A létrehozott platform bemutatása és használata;

Felelős partner
Prof PhD. Habil. Mihai Vodă

 

RENDEZVÉNY PROGRAM

Partener