ORVOSI KAR

Fogorvosi

Alapképzési Program

A „Fogorvostudomány” didaktikai és tudományos kutatási feladatot lát el a hallgatói képzés területén, és a fogorvoslással kapcsolatos európai követelményekhez igazodó, a társadalom valós igényeihez és az oktatás jelenlegi prioritásaihoz pragmatikusan igazodó, formatív, modern, tanulásközpontú oktatás előmozdításából áll.

 

A fogorvosi képzés a következő fő célokat tűzi ki:

  • a hallgatók alapképzése a szakmához, annak érdekében, hogy elsajátítsák a fogorvosként való gyakorláshoz szükséges készségeket;
  • a hallgatók folyamatos képzése, rendszeres képzési/továbbképző programok, mesterképzések révén;
  • tudományos kutatás, mind elméleti, mind alkalmazott, az orvostudományok területén, összhangban az oktatási folyamat javításának igényeivel, valamint az orvosi oktatás nemzeti és európai szintű oktatási normáival és fejlesztési kilátásaival.

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetem fogorvosi programja 2017-ben jött létre. A tanulmányi programot a 615/2017. számú kormányrendelet engedélyezte, és feladata az e területen dolgozó szakemberek képzése.

A Fogorvostudományi Kar megalapításának gondolatát egyrészt városunk régi kulturális-tudományos hagyományai, másrészt a „Dimitrie Cantemir” Fogtechnikai Posztgraduális Iskola 1992 óta létező intézménye határozta meg, amely később általános orvosi asszisztensek és gyógyszerészi ápolók képzésére kapott engedélyt.

A Kar erős anyagi bázissal rendelkezik, a tanulmányok teljes ciklusához szükséges laboratóriumok és gyakorlóterek rendelkezésre állnak, és értékes oktatói gárdával rendelkezik. A következő szakaszban a beruházási célok között szerepel többek között egy fogászati klinika építése a „Dimitrie Cantemir” kampuszon.

Alapképzési terület

Egészségügy

Szakterület

Fogászat

Akadémiai cím

Fogorvos

A tanulmányok időtartama

6 év

Tanévszerkezet

Tanévterv

 

Felvételi 

✪ Olyan ember vagy, aki szeret segíteni másoknak?

✪ Érzékeny vagy a körülötted élők fájdalmára és szükségleteire?

✪ A fogorvosi program felkészít arra, hogy bármely európai ország követelményeinek megfelelj, és lehetőséget ad arra, hogy a legkedvezőbb oktatási környezetben képezd magad!

Várjuk, hogy csatlakozz hozzánk!

 

Német minőség román árakon!

A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetem, amelyet egy külföldi ügynökség intézményi szinten értékelt az oktatás minősége alapján, lehetőséget kínál Önnek, hogy az intézményünk 6 karán kínált szakirányok egyikét követve egyenesen a jövőbe lépjen.

» » » AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania ↵ 

 


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!