„Evaluarea psihologică cu ajutorul testelor proiective, a minorului implicat în procese civile și penale”

Workshop-ul la care vă invităm să participați, se va desfășura pe două direcții, și anume:

Prezentarea Testelor de personalitate proiective  în general și a Testului Desenul familiei  în particular – descriere, administrare, cotare, interpretare/analiza propriu-zisă.

Încadrarea în materia Dreptului Familiei a cauzelor privind minorii, acțiunea în stabilirea autorității părintești și rolul expertizei psihologice a minorului, utilitatea concluziilor psihologului, aplicabilitatea interpretării Testului Desenul familiei în pronunțarea hotărârii judecătorești.

 


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2024  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!