Înscrierea în anul II-IV

Înscrierea în anul următor de studii  6 septembrie – 1 octombrie 2021  la secretariatul facultății (etajul II), Luni-Vineri între orele 8.00-14.00.

Studenții vor depune personal la secretariatul facultății  „Cererea de înscriere”  pentru  a fi promovați în anul următor

CERERE ÎNSCRIERE AN SUPERIOR STUDII LICENȚĂ (pdf.) ↵

CERERE ÎNSCRIERE AN SUPERIOR STUDII MASTERALE (pdf.) ↵

Prima rata se poate achita la casieria Universității (Luni-Vineri între orele 8.00-14.00)  sau în contul  RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania

 

 Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații :
– numele și prenumele studentului, așa cum apare în catalog:〈numele la naștere, numele  după căsătorie – în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume; ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela〉
– programul  de studii (specializarea) și anul.
– destinația sumei plătite (ex. taxă de studii, rata nr; taxă reexaminare, etc.).
– dacă plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.

Informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc. se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică oficială a instituției: universitate@cantemir.ro

Pentru studenții Facultății de Medicină, informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc.  se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică: medicina.cantemir@gmail.com


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2022 – 2023  »

 

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai vagy turisztikai földrajz  diplomát szeretnél szerezni , várunk!