Felvételi - Orvostudományi Kar

Balneofiziokinetoterápia és rehabilitációs Program

✪ Képzési Kínálat 2021-2022 ✪

✪ Dorești să ajuți persoane în îmbunătățirea stării de sănătate?

✪ Dorești să readuci zâmbetul pe buzele celor care au suferit  traumatisme  motorii?

✪ Devino un profesionist, învațând de la cei mai buni cum să îi ajuți pe cei în suferință!

Te așteptăm alături de noi!
Domeniul de licenţă

Sănătate

Specializare

Balneofiziokineto- terapie și recuperare medicală

Titlu academic

LICENTIAT IN FIZIOKINETOTERAPIE

Durata studiilor

3 ani, curs de zi

Înscrierea la examenul de admitere:

În perioada ———— sau ———— la Campusul ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, str. Bodoni Sandor, nr. 3-5, între orele 10-17.

INFORMAȚII: 0365 – 401.127 | 0365 – 401.125 | 0365 – 401.128

Taxa de înscriere la examenul de admitere

În anul universitar 2020-2021, taxa este 100 Euro (echivalentul în lei )

Admitere: ————-,  concurs de admitere

 

Afișarea rezultatelor: ——– , pâna la ora 16, la secțiunea ————–

Contestații:

  • Contestațiile la proba scrisă din ———– se depun la Secretariatul universității până vineri, ———, la ora 12.00.
  • Răspunsul la contestații se va afișa luni, ———, pâna la ora 14:00, la secțiunea ————

Rezultate finale: ———-

Confirmarea locurilor: se face până în ————, la ora 16:00, prin depunerea la decanatul facultății a:

– actelor originale din dosarul de înscriere și două dosare plic;

– fișa de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere;

– dovada achitării  taxei de școlarizare, aferente primului an de studiu, (3000 Euro);

– semnarea contractului de studii.

Acte necesare pentru înscriere (în original pentru conformitate):

  • Diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă – pentru promoția 2021 adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie;
  • Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
  • Carte de identitate.
  • Dovada plății taxei de înscriere (echivalentul în lei a 100 de Euro)
  • La admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale M.E.N.

La Programul de ”Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală” taxa de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021, este de 3.000 euro/an (programul este de 3 ani, costul total fiind de 9.000 euro).


KÉPZÉSI KINÁLAT   ›

Felvételi 2021 – 2022  »

 

A marosvásárhelyi “Dimitrie Cantemir” Egyetemet a román parlament intézményi szinten akkreditálta, és a felsőoktatás minőségének német értékelője, az AHPGS rendszeresen értékeli.

Ha orvosi, jogi, közgazdasági, pszichológiai, turisztikai földrajz vagy mérnöki diplomát szeretnél szerezni*, várunk!