FÖLDRAJZ KAR

PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KAR KERETÉN BELÜLI TANULMÁNYI PROGRAM LEÍRÁSA

 

A Pszichológia és Neveléstudományi Kar Pszichológiai szakképzésének hivatása abban áll, hogy az oktatás területén, valamint a különböző ipar- és egészségügyi ágakban értékes szakembereket képezzen, akik megfeleljenek országunk gazdasági, társadalmiés jogszabályi átalakulásai által megkövetelt igényeknek.

Az oktatáshoz való jog és az egyének, a civilizáció által létrehozott értékek élvezésével kapcsolatos egyenjogúságának tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség a román állam általi elvállálása által létrejött alkotmányos keretetfelhasználva, a „Dimitrie Cantemir” Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi Kara az alábbiak elérésére törekszik:

– egy erős egyetemi és akadémiai polarizáló központ létrehozása a pszichológiai képzés szempontjából;

– minden egyes diák egyenjogúsága arra vonatkozóan, hogy képzése során az Egyetem akadémiai létesítményében részesüljön;

– a pszichológia területén képzett munkaerő-keresletet kielégítse.

A tanszemélyzet tevékenységének, az oktatási piacon való aktív promociónak és végzőseink helyi és regionális munkapiacon való sikerének köszönhetően a Pszichológia és Neveléstudományi Kar folyamatosan fejlődött ésErdély keleti régiójának híres felsőoktatási intézménnyévé vált.

A Pszichológia és Neveléstudományi Kar jelenleg egy akkreditált, în Pszichológiábanvaló alapképzési programot és a 2/2008. sz. Törvény által módosított, oktatásról szóló 84/1995 sz. Törvény alapján  létrehozott 3 mesterképzési programot foglal magába: Oktatási minőségbiztosítás,Emberierőforrás-menedzsmentésKlinikai Pszichológia és intervenciós módszerek tanácsadás és pszichoterápia által.

 

Célkitűzések

Ezen szakiránnyal kapcsolatos oktatási programok és tanmenetek alapvető kiképzést biztosítanak ezen a nagy érdeklődésre számottartó területen.

Ezek a Pszichológia területén alapkiképzést irányoznak elő, mely a felsőfokú szakirányokban való szakképzéssel egészül ki.

Ezen szakképzés fő célkitűzései:

–   olyan szakemberek képzése, akik az oktatási, klinikai vagy ipari területen folytatott tevékenységnek megfelelő képességgel rendelkeznek, a pszichológiai intervenció értékelése és tervezése céljából;

 

–  az elméleti és gyakorlati alapok biztosítása, amely lehetővé teszi az interdiszciplináris kutatások szükségelő egyes komplex problémák megoldásában való részvételt;

–  az elmebeli mechanizmusok működési módszerének, az emberi magatartás különböző társadalmi helyzetekben való értelmezésének ismerete, valamint a diagnosztikai, javítási és intervenciós eszközök azonosítása;

–  készségek és képességek kialakítása a legmegfelelőbb kivizsgálási módszerek, eszközök és technikák a pszichológia területén való felhasználása érdekében;

A végzősök képesek lesznek képzettségük mesterképzési tanulmányok keretén belüli kiszélesítésére és szakosítására.

 

TANULMÁNYI PROGRAMOK SZERKEZETE ÉS TARTALMA

Az oktatási folyamat a nemzeti oktatásról szóló 1/2011 sz. Törvény és a „Dimitrie Cantemir” Egyetem Chartája, valamint a belső azabályzat, a vezető szerkezetekre és tisztségekre vonatkozó választások szervezéséről és lebonyolításáról szóló Szabályzat, a hallgatói tevékenységekre vonatkozó Szabályzat, valamint a Minőségügyi Kézikönyvhöz kapcsolódó rendszer- és működési Eljárások alapján zajlik le.

Az egyetemi tanulmányok román nyelven vannak megszervezve.

Piszchológiában való alapképzési tanulmányi program a „Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei” alapvető terület keretén belüli „Pszichológia” alapképzési tanulmányok ágához tartozik és a 3 éves és 180 kredites első tanulmányi ciklusba van foglalva.

Az alapképzési tanulmányi programok a következő célcsoportok irányul:

– érettségi oklevéllel rendelkező középiskolás végzősök;

– felsőfokú végzettséggel rendelkező végzősök, aki a pszichológia területén sikeres karrier kiépítésére törekszenek.

– a meglévő szakképzéssel összefüggő különböző területen aktíváló alkalmazottak.

Az oktatási folyamat, az első tanulmányi évben történő ismeretmegalapozás után, az alábbi fő szakirányokra terjed: neveléspszichológia, munka- és szervezeti pszichológia és klinikai pszichológia. E célból, az oktatási program alapvető tantárgyakra, szaktantárgyakra és kiegészítő jellegű tantárgyakra épül. Ugyanakkor, hangsúlyt fektetünk a gyakorlati jellegű tantárgyakra olyan szakemberek kiképzése érdekében, akik könnyen beilleszkedhessenek a gyakorlati tevékenységbe.

A szakképzés végzősei beilleszkedhetnek a társadalmi élet és a nemzeti gazdaság különböző ágai keretén belüli tevékenségekbe, főként a pszichológia területén, de a helyi és területi közigazgatási intézményekbe is.

A három mesterképzés időtartama 2 év.

Kapcsolat:

Cím: Str. Bodoni Sándor 3-5
Telefon 1:+40-365-401.127
Telefon 2:+40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro

További információ >>

Kövess minket: