Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir (1673 – 1723), a román történelem és kultúra egyik legkiemelkedőbb alakja.

A „Dimitrie Cantemir” oktatási intézmény patrónusaként és védelmezőjeként okkal volt megválasztva az alapítók által, mint oltalmazó és spirituális jelkép, mindez a kulturális és spirituális értékek teljes körében végzett különösen komplex tevékenységének, aromán kultúra és értékek folytonos és fáradhatatlan nagyköveti szerepének köszönhetően.

Enciklopédiai képzettségű tudósaként Dimitrie Cantemir a XVII-XVIII. századi román felvilágosodás és  humanizmus egyik legfontosabb kezdeményezője,

  1. október 26.-án született Constantin Cantemir fejedelem, aki 1685 és 1693 között Moldva fejedelme, és Ana Bantaș fiaként. A fiatal fejedelem egy összetett és teljes körű oktatásban részesült, Ieremia Cacavelasirányítása alatt – tudós, filozófus és görög irodalmár -, aki első tanítójaként a kis tanulója lelkébe ültette a tudásvágy magját. Ebben az időszakban tanulta a latin, görög és szlavónnyelvet (egy adott pillanatban 14 nyelvet sajátított el), a „liberális művészetek” fogalmát, a teológiát, a katonai stratégiát és történelmet. Egy erős hajlamot mutat a felhalmozott ismeretek szintézisére és értelmezésére; így nem késik felmutatni az első saját írott műveit: „A Dívány”, ” Metafizika” és „Logika”.

Konstantinápolyi tartózkodása ideje alatt, ahol, mint Moldva biztosítékaként tartózkodott a Magas Portánál, folytatja tanulmányait a Görög Patriarchátus Akadémián, megismervén a muzulmán világot, az arab bölcsességet, a keleti nyelveket és vallásokat, így válik belőle első orientalistánk.

Európa nagy hatalmainak nagyköveti körébe jutva, Cantemirnek alkalma volt a román tér és kultúra előmozdítására. Európában Dimitrie Cantemir hamar és véglegesen úgy lett számontartva, mint a török történelem legnagyobb ismerője, több mint egy évszázadon keresztül igen kiemelkedő helyet foglalva a tudósok kasztjában.

Dimitrie Cantemir 1710-ben lesz Moldva fejedelme, rövid uralkodása ideje alatt egy központosított, fejedelmi államot próbál létrehozni azáltal, hogy „Szövetségi Egyezményt” köt Nagy Péterrel, így kényszerítve lévén belépni a cár orosz-török háborújába.

A stănileşti ütközetben legyőzik, így a tudós kénytelen Nagy Péter udvarába menekülni. Oroszországban Dimitrie Cantemir a cár közeli együttműködője lesz, támogatva a politikai tevékenységét.

Megfogalmazza a „Descriptio Moldaviae” művet Leibntz ösztönzésére – mű, amelyben ugyanazt a politikai eszmét vallja, amely alapján uralkodott. Az említett mű elismeréseként, a német filozófus javaslatára a berlini Királyi Akadémia tagjénak választják.

Ideális tanácsosként, figyelembe véve a két uralkodó állami koncepció egyetértését, számos radikális reformot indít el, amelyek az állam gyors fejlődését szolgálják. Oroszország ezen katonai és gazdasági előmozdításának élve, Cantemir folytatja irodalmi művét: „A török birodalom növekedése és csökkenése” – mű, amelyet az összes széles körben elterjedt európai nyelvre lefordítottak – és „A románok – moldvaiak – oláhok régmúltjának története”.

Cantemir fejedelem közreműködése Oroszország politikai terén akkor csúcsosodott ki, amikor „Titkos tanácsadónak és Szenátus tagjának” választják.

Az utolsó nagy politikai tevékenység, amelyen részt vesz – I. Péter cár Perzsa elleni kampánya (1722) – Cantemir utólagos kutatásainak és írásainak a forrását jelképezi: „Collectanea Orientalia. Princips Demetrii Cantemiri variae schedae et excerpta e autographo descripta” – térképi és archeológiai feljegyzések kötete, a keleti folklór és erkölcsök jegyzete, illetve ezeknek az értelmezése és kommentálása.

  1. augusztus 21.-én hunyt el a nagy tudósDimitrievkan, a földbirtokán, amelyet az orosz cár ajándékozott neki a szolgálataiért.

Dimitrie Cantemir műve a mai napig egyedi alkotásnak számít a komplexitás az enciklopédiai ötvözéssel való találkozása révén, illetve azáltal, hogy az etika, az irodalom és a zene erkölcsi és folklórelemzéssel vannak kiegészítve; távol bármilyen dilettantizmustól, mindez megbélyegezte a tudományos és igazi tudás jellegét.

Dimitrie Cantemir hamvait 1935.-ben hozták haza Romániába és a jászvásári „Trei Ierarhi” Templomba helyezték el.

Koporsója födémjén ez áll: „Itt nyugszik Dimitrie Cantemir, Moldva fejedelme, megtérve a hazája szabadságáért megszenvedett hosszú és oly nehéz meneküléséből. ”

Kapcsolat:

Cím: Str. Bodoni Sándor 3-5
Telefon 1:+40-365-401.127
Telefon 2:+40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro

További információ >>

Kövess minket: