Az Alapító Üzenete

A „Dimitrie Cantemir” Egyetemet azzal a meggyőződéssel és érzéssel alapítottuk meg, hogy Romániának és az itt élő lakosságnak érdemlően lehetőséget nyújtsunk elérni a világ többi országának élet-, illetve civilizáció színvonalát.

Romániát, sok más magasabb életszínvonalú országhoz képest több gazdagsággal és szépségekkel látta el Isten, kereszténynek született lakossága pedig intelligens, leleményes, vendégszerető és toleráns. Mindezen sajátosságok kevés mértékben vannak értékesítve és ez a tény negatív hatással van a Románia más országokkal való együttműködésére.

Az egyetem célja, hogy széles körben terjessze a kultúrát, tudományt és művészetet, a különböző tevékenységi körökben létrehozott szakképzések által a fellendítse a civilizációszintet és tudatosítsa a nemzeti értékeket.

Szeretnénk, ha ez az egyetem polarizálná a románok anyagi és spirituális hozzájárulását, bárhol is lennének ők, a szülőföldjük értékeinek népszerűsítésének érdekébe a nagyvilágban. Ugyanolyan mértékben szeretnénk a Romániában élő többi etnikumok segítségével népszerűsíteni a román térséget és kultúrát, együttműködési kapcsolatot és kölcsönös tiszteletet létesíteni azokkal az országokkal, amelyek nyelvét beszélik.

Az Egyetem érdeke, illetve tevékenykedik abban az ügyben, hogy hosszú távú együttműködési kapcsolatokat teremtsen Romániában, illetve más országokban levő telephelyekkel, alapítványokkal, oktatási intézményekkel oktatási jellegű tapasztalatcsere, elméleti és gyakorlati pedagógiai rendszeroktatás, információ-, illetve tapasztalatcsere érdekébe a hallgatók és tanárok részére.

A marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetem minden szükséges és tőle telhetőt megtesz ahhoz, hogy kitartással, őszinteséggel és azzal a hittel, hogy ezáltal keresztény hittel szolgálja Romániát, egy spirituális és kulturális polarizációs központtá alakuljon abban a környezetben, ahol működik.

Minden tevékenységünk és teljesítményünk az egyetem szellemi pártfogójának, az ismert tudós, Dimitrie Cantemir emlékének hódolva valósul meg.

Ugyanebben a kontextusban nem szabad elfelejtkeznünk az oktatási ág összetettségéről és alapértelmezett arculatairól.

A tanító munkája soha nem korlátozódott kimondottan a tananyag átadására, a fiatalokkal szembeni oktatási kötelezettségéhez tartozik felkészíteni őket a nagybetűs ÉLETRE, megosztva velük tapasztalatait, következtetéseit, ugyanakkor kétségeit és csalódásait is.

A tanító OKTATÓ! Tudatában annak, hogy tanulói azzal a tudáskészlettel lépnek a szociális-, illetve professzionális életbe, amelyet neki sikerült átruháznia, felelősséggel tartozik ezzel a tudáskészlettel szemben – ezt testesíti meg a tanterv.

A professzionalizmus elválaszthatatlan a közvetlenségtől, ez az intézmény célja a szociális-, illetve professzionális beilleszkedés. Manapság a világ legtöbb oktatásintézményének tantervében megtalálható a ’ személyes és szociális képzés ’ fogalma.

Romániának, későn kiszakítva magát a kommunizmus láncaiból, nehéz volt 1989 után egy teljes körű és hatékony oktatási rendszert kialakítani, ezeket a nehézségeket elsősorban a piaci gazdaság fellendítése – a gazdasági jólét sine qua non feltétele -, másodsorban pedig az oktatási kínálat a Románia új munkapiaci kereslethez való gyors ráhangolásának szükséglete okozták.

Ilyen körülmények között kezdődött meg Romániában a magánoktatás úttörése.  A magán oktatási intézmények hamar azonosították a munkapiac szükségleteit, így a piacgazdaság jellegzetes szakképzéseire alapuló oktatási ajánlattal léptek fel.

A forradalom után minden évben a „Dimitrie Cantemir” egyetem jelentős sikerlistát tudhat magának oktatás szinten – fakultások és posztlíceális iskola -, amelyről a munkapiacon abban a szakmában elhelyezkedett diplomások száma tanúskodik, amely szakképzésben tanultak a „Dimitrie Cantemir” egyetemen.

 

 

 

 

 

 

 

Docens dr. professzor ZAIRA MURGU

Alapító

Kapcsolat:

Cím: Str. Bodoni Sándor 3-5
Telefon 1:+40-365-401.127
Telefon 2:+40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro

További információ >>

Kövess minket: