Általános Benutató

A „DIMITRIE CANTEMIR” EGYETEM a 434/2005.05.20. sz. Hivatalos Közlönyben közzétett 136/2005 sz. Törvény értelmében van akkreditálva

 

Az egyetem 1991-ben öltötte fel a fejét a román oktatás terén, Erdély első, illetve Románia második magánegyetemeként.

A „Dimitrie Cantemir” Egyetem az általa előléptetett értékek által egy fontos helyet foglal el a román oktatás-tudomány terén.

Az Egyetem törekszik az európai kontextus felé haladni, azáltal, hogy célunk egy demokratikus Romániát formálni és kifejleszteni a globalizációs folyamat során, teret nyújtva az intellektuális fejlődésnek és egy kedvező keret létrehozására, amely elősegíti a különböző etnikumú diákok közti kapcsolatteremtést.

Az Egyetem bátorítja úgy a tanárok szintjén, mint a diákok szintjén is a legmagasabbra törekvést azáltal, hogy egy folytonos kulturális kutatásra buzdítja őket.

Az Egyetem, egy folytonos fejlődésnek lévén kitéve, az első létrehozott kar – a Jogi Kar mellé új egyetemi karokat fűzött: Gazdaságtudományi Kar három szakosítással: Pénz- és bankügyletek, Turizmus- és szolgáltatásgazdaság és Üzleti informatika, Pszichológiai és Oktatás Tudományok Kar két szakosítással: Pszichológia és Különleges Pszicho-pedagógia, Földrajz Kar, amelynek szakképzési ága: Idegenforgalmi földrajz.

A négy kar tájékoztató-oktató, elmélet és gyakorlat-alkalmazási tevékenysége a „Dimitrie Cantemir” Kampusz területén bontakozódik ki.

A diákok rendelkezésére áll egy, a legmagasabb elvárásoknak megfelelő tananyag alap, amely egy optimális elméletoktatási és gyakorlatbetanítási szintet biztosít. A gyakorlatbetanítás más szakmai intézményekben is gyakorolható, amelyekkel az egyetemünk közreműködési protokollt kötött, mint például: törvényszék, bíróság, utazási ügynökségek és irodák, múzeumok, oktatási intézmények stb.

Románia kevés saját kampusszal rendelkező egyetemei közé tartózva, egyetemünk a diákok rendelkezésére bocsájtott a 28.000 kötetes – és még mindig fejlődő – könyvtár mellett egy 142 férőhelyes olvasótermet is.

Az Egyetem tanári egyesülete 130 oktatóból áll (professzorok, docensek, előadó tanárok és adjunktusok), akiknek hivatásuk jól meghatározott, úgy tudási szempontból, amelyet megpróbálnak átadni a diákok részére, mint az egyéni oktatási teljesítményük szempontjából is.

A több mint 130 tanár, aki több mint 400 könyv és kézikönyv szerzője és társszerzője, a diákok rendelkezésére bocsájtja a „Dimitrie Cantemir” Egyetem Könyvkiadója által kiadott tankönyveket és segéd taneszközöket, melyeket az egyetem négy karának legtöbb szakképesítésének megfelelő tantárgyaival kapcsolatosan valósítottak meg.

Az Egyetem sikere abban rejlik, hogy több mint 90%-a a fakultásaink végzőseinek sikeresen vizsgáztak Románia hírneves egyetemein, illetve intézményünk hatékonyságában, amely a végzőseink azon aránya által van képviselve, akiknek sikerült jelen pillanatban olyan munkapiaci elhelyezést szerezni, amely megfelel az Egyetemünkön általuk elvégzett szakosításnak.

2005-től kezdődően a „Dimitrie Cantemir” Egyetem, mint akkreditált intézmény, saját maga rendezi meg a záróvizsgákat.

Kapcsolat:

Cím: Str. Bodoni Sándor 3-5
Telefon 1:+40-365-401.127
Telefon 2:+40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro

További információ >>

Kövess minket: