Tanárképző

ÁLTALÁNOS BEMUTATÓ

A 2009  – 2010 egyetemi évvel kezdődően a Marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetem keretén belül Tanárképző Részleg működik, a T.K.R.

A tanügyi személyzetnek szóló kezdeti és folytonos képzői minőséget az Oktatási Minisztérium a 2010 január 14.-ei 30127 sz. Rendelete áétal ítélte oda a „Dimitrie Cantemir” Egyetemnek.

A Tanárképző Részleg már a megalapítása pillanatában egy modern, hallgatóközpontú tudományos oktatási és kutatási küldetést vállalt fel a tanárképzés területén és melyet az európai pszichopedagógiai programokra vonatkozó képzési követelményekhez igazítottak és amely pragmatikusan irányul a társadalom valós szükségletei és a tanügy jelenlegi prioritásai felé.

Már a létrehozáskor a Tanárképző Részleg követte küldetését, pszichopedagógiai képzést nyújtván a tanári pályát választó érdeklődőknek.

Az ország és az Európai Únió minden részéből érkező többszáz hallgató, aki minden egyetemi év lejártával elvégez egyet vagy mindekttőt a pszichopedagógiai  programok közül e legékesebb szószólói annak az értékelésnek amelynek a Tanárképző Részleg örvend illetve a szolid hírnévnek melyet mindezen évek folyamán sikerült megszereznie. Egyben, ők a képviselői a tapasztalat szavatosságának amelyet a Tanárképző Részleg „tanárokat képző tanárai” birtokolnak az eljövendő tanárok képzésében.

Ezen, az Oktatási Minisztérium által elismert képzési programok gyakorlatba ültetésével a Marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetem újra kinyilvánítja a minőségi oktatás biztosításának fontosságát felelősségteljesen felvállaló intézmény mivoltát, a román oktatás ezen nehéz időszakában.

TANULMÁNYI PROGRAMOK

 1. Szint

Az I. (kezdői) szint az egyetemi tanulmányok végzőseinek azt a jogot adja meg, hogy oktatói állásokat foglalhassanak el az előkészítő iskolát megelőző, az előkészítő iskolai, általénos és gimnáziumi oktatásban, a pszichopedagógiai képzés  minimum 30 ECTS kreditének megszerzése feltétele mellett.

 1. Szint

A II. Szint (mélyreható tanulmányok) az egyetemi tanulmányok végzőseinek azt a jogot adja meg, hogy oktatói állásokat foglalhassanak el a középiskolai és poszlíceális oktatásban két feltétel közös teljesítése mellett:

 • a pszichopedagógiai képzés minimum 60 ECTS kreditének megszerzése acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile, din programul de formare psihopedagogică, az I. Szint 30 kreditje és a II. Szint 30 kreditje összegézseként;
 • egy mesterképző tanulményi program elvégzése az alapfokú egyeteni képzés szakterületén.

A tanulmányok időtartama

Az I. és II. Szintű pszohopedagógiai képzési programot felvehetik úgy az egyetemi tanulményok ideje alatt mint egyetem utáni képzési rendszerben, egy éves idptartammal mindkét tanusítási szintnek, az érvényben levő jogszabályok tiszteletben tartásával.

A T.K.R. CSAPATA

Vezetőség

 1. Elena-Adriana Tomuleţiu egyetemi tanár

Tanárok

A T.K.R. oktatói személyzetét pedagógiai, pszichológiai, speciális pszichopedagógiai, szociolóógiai, információs és távközlési technológiai szekemberek alkotják.

A Szakoktatási tantárgyak címzetesei a hallgatók képzési szakterületére szakosodtak, ugyanakkor oktatói készségeik is vannak a pedagógiai modul elvégzését követően valamint az oktatási tudományok szaterületének folytonos képzési programjain való részévtelük révén.

Minden tantárgy címzetesének doktori tudományos címe van, vagy doktorandus az beosztásának megfelelő tantárgyak szakterületén.

 

Az oktatási gyakorlat mentorai

Az oktatási gyakorlatot a T.K.R. oktatói vezetik partnerként azokkal a tanintézetekkel, ameleyekkel a Részleg gyakorlati szerződést kötött, az illető iskolák Vezetősége által kinevezett tanárok, a hallgatók szakterületének megfelelő szakosodással és akik hiteles modellként szolgálnak az oktatói szakma gyakorlására úgy pedagógiai mint tudományos, oktatási és etikai szempontból.

Az I. szint oktatási gyakorlata a Marosvásárhelyi Omega Gimnáziumi Iskola illetve a Marosvásárhelyi Művészeti Vokacionális Líceum mentorainak vezetésével történik.

Az II. szint oktatási gyakorlata a Marosvásárhelyi Közgazdasági Kollégium illetve a Marosvásárhelyi Művészeti Vokacionális Líceum mentorainak vezetésével történik.

JELENTKEZÉS

Ki jelentkezhet?

A T.K.R. egyetemi alapkézpzési tanulmányok ideje alatt szervezett tanfolyamaira a Marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetem hallgatói jelentkezhetnek.

Az egyetemi alapképzési tanulményok végzettjei akik nem jelentkeztek a pszichopedagógiai képzési programra alapképzési egyetemi tanulmányaik illetve mesterképző tanulmányaik ideje alatt a következő képpen jelentkezhetnek egyetem utáni képzési rendszerben:

– az I. szintű pszichopedagógiai képzési programba, egyetem utáni képzésben történő jelentkezést egy egyetemi tanulmányi alapképzési programnak okleveles elvégzésének  feltételéhez kötik.

– a II. szintű pszichopedagógiai képzési programba, egyetem utáni képzésben történő jelentkezést egy egyetemi alapképzési oklevél szakterületének megfelelő mesterképző tanfolyam vagy az I. szintű pszichopedagógiai képzési program elvégzésének vagy az I. szintű képzés követelményeinek való megfelelés feltételéhez kötik, az érvényes jogszabályoknak megfelelően.

 

A felvételi

A pszichopedagógiai képzési programba történő felvételi egy saját módszertan feltételei által megszabott román nyelvű interjún alapszik.

A jelentkezési iratcsomó

Az I. szintű, alapképézsi egyetemi tanulmányok alatti pszichopedagógiai képzési programba történő jelentkezéshez:

– születési anyakönyvi kivonat;

– személyazonossái igazolvány illetve, eset szerint a névváltoztatás tanusítása;

– orvosi igazolás, amely tanusítja, hogy a jeletkező nem szenved ragályos betegségektől vagy az eljövendő szakmával összeférhetetlen bántalmaktól;

– a tanulmányi okiratok fénymásolatai (érettségi).

Az I. szintű pszichopedagógiai képzési programba, egyetem utáni képzésben történő jelentkezéskor a jelentkező felmutatja:

– születési anyakönyvi kivonat;

– személyazonossági igazolvány illetve, eset szerint a névváltoztatás tanusítása;

– egyetemi oklevél;

– iskolai anyakönyv / egyetemi oklevélmelléklet;

– a Románia vagy az Európai Únió, Közös Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció  állampolgárai  által külföldön megszerzett egyetemi okleveleknek az Oklevelek Nemzeti Honosító és Egyenértékesítő Központ által kibocsátott egyenértékesítési vagy honosítási tanusítványa;

– a harmadik fél országai állampolgárainak tanulmányi elfogadási levele a pszichopedagógiai képzési program elvégzése egyetem utáni tanfolyamok rendszerében. Ennek kibocsátására az érvényben levő jogszabályok által, megszabott eljárási szakaszokon kell végihaladni. Az Egyetem a Nemzeti Oktatási Minisztérium szakigazgatóságai fele közvetíti a programba felvett harmadik országok állampolgárainak névsorát az érvényben levő jogszabűlyok tiszteletben tartásával.

– a román beiskolázási nyelvű jelentkezők esetében C1 szintű nyelvi készségek tanusítványa, melyet a román nyelvtanfolyamok szervezésére akkreditált tanintézmények bocsátanak ki, és akik nem mutatnak fel romániai vagy külföldi tanegységek / tanintézmények által kibocsátott tanulményi okiratokat;

– orvosi igazolás, amely tanusítja, hogy a jeletkező nem szenved ragályos betegségektől vagy az eljövendő szakmával összeférhetetlen bántalmaktól;

 

Az II. szintű pszichopedagógiai képzési programba való jelentkezés esetén az I. szinthez szükséges iratokhoz képest eset szerint, továbbá az alábbi okiratok szükségesek:

– az I. szintű pszichopedagógiai képzési program elvégzésének tanusítványa vagy az  I. szintű pszichopedagógiai képzés követelményeinek teljesítési bizonyítványát az érvényben levő jogszabályoknak megfelelően;

– mesteri oklevél az egyetemi alapképzési szakterületén, melyet a mesteri oklevél melléklete / iskolai anyakönyv kisér, mindkettő hiteles másolatban a képzési programot szervező intézmény által „eredetivel megegyező”-nek tanusítva.

– a Románia vagy az Európai Únió, Közös Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció  állampolgárai  által külföldön megszerzett mesteri oklevélnek az Oklevelek Nemzeti Honosító és Egyenértékesítő Központ által kibocsátott egyenértékesítő vagy honosító tanusítványa, amely alapján a felvételi történik hiteles másolatban a képzési programot szervező intézmény által „eredetivel megegyező”-nek tanusítva.

Minden, az Egyetemünk keretén belüli II. Szintű pszichopedagógiai képzési programba feliratkozni óhajtó jelentekző esetében aki külföldön különböző  pszichopedagógiai képzési tanfolyamokat végzett el, a felsőfokú oktatási intézmény elemzi az elvégzett képzési programot és felméri a tartalmakat és írásban javasolja az Oklevelek Nemzeti Honosító és Egyenértékesítő Központnak az elvégzett pszichológiai  képzési program teljes vagy részleges elismerését vagy egyenértékesítését, I. veglegesített szinten.

HOGYAN JELENTEKZEK?

A feliratkozás és a beiskolázás vétel a 2017.09.07-e és a 2017.03.09.-a közötti időszakban történik a „Dimitrie Cantemir” Egyetemi Campus-ban, Marosvásárhely, Bodoni Sándor u. 3-5, 10:00 és 18:00 órák között.

A felvételi egy egyéni interjúból áll, külön mindegyik jelentekzővel, amelyben mindegyikük motivációját  és a tanári szakmához való hozzaállását figyelik, „sikeres” vagy „elutasított” minősítéssel.

A beiskolázás a feliratkozással egyidejűleg történik az interjút követően.

SZÜKSÉGES OKIRATOK (eredetiben, a megegyezés céljából) a hallgatók vagy  az egyetemi alapképzés végzettejeinek feliratkozásához:

Végezttek számára:

 • egyetemi oklevél (eredetiben), a 2008 évfolyamnak azonban az elvégzett tanulmányok egyetem vezetőségének igazolása, amelyben igazolják a záróvizsgák letételét.
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • házassági anyakönyvi kivonat;
 • a családorvos által kibocsátott igazolás, amelyből kitűnik a jelentkező egészségi állapota.

A I., II., III. éves hallgatók számára:

 • érettségi oklevél (eredetiben);
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • házassági anyakönyvi kivonat;
 • a családorvos által kibocsátott igazolás, amelyből kitűnik a jelentkező egészségi állapota.

A másolatokat az Egyetem székhelyén készítik.

Több információért lépjenek kapcsolatba velünk a 0365.80 18 22 vagy 0722 966 169 telefonszámokon.

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím:

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu-Mures

Str. Bodoni Sandor, Nr.3-5

Tirgu-Mures, Romania
Tel.: +40-365-401.127; +40-365-401.129
Fax: +40-365-401.125
 

Kapcsolattartó személy:

Elena-Adriana TOMULEŢIU egyetemi tanár, a T.K.R. igazgatója

e-mail: adriana.tomuletiu@gmail.com

Tel.: +40-722-966-169

Kapcsolat:

Cím: Str. Bodoni Sándor 3-5
Telefon 1:+40-365-401.127
Telefon 2:+40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro

További információ >>

Kövess minket: