Mesterképző tanulmányok

A Marosvásárelyi „DIMITRIE CANTEMIR” EGYETEM keretén belül működő mesterkézpő programok létrehozásának jogi alapja

 

A marosvásárhelyi kultúra és lelkület jelképeként, a „Dimitrie Cantemir” egyetemi campus egy korszerű struktúra, amely kiváló körülményeket biztosít az oktatási és tudományos tevékenységekre, elhelyezése illetve a folytonos javítás és ergonomikus kivitel révén.

A „Dimitrie Cantemir” egyetemi campus optimális képzési és kikapcsolódási feltételeket nyújt a hallgatóknak, egy teljes és összetett, európai és nemzetközi szintre emelt oktatási lakófelület lett.

A 60 oktatószemélyzet de a hallagtók számára a campus a második otthon: oktatási hely ahol a fiatalok társadalmi és szakmai életének megvalósítására szükséges ismereteket átadják és befogadják.

Az egyetem a hallgatók rendelkezésére bocsát egy szakosodott könyvtárat, több mint 34.000 kötettel és egy korszerű olvasótermet.

A „Dimitrie Cantemir” egyetemet a 136/2005 számú Törvényben ismerték el és a 2/2008.01.09.sz. Törvény, a O.M. 5538/2008.09.30., 5356/2009.09.29. sz. Rendeletei valamint a 250/2009.06.30.sz. Törvény alapján mesteri tanulmányi programokat szervez.

A „Dimitrie Cantemir” egyetem a mesterképző programok keretén belül, a kimagasló érdemekért a tandíj befizetésének részleges vagy teljes mentességének megfelelő érdemösztöndíjakat ad. Egyéb csoportok akik ösztöndíjban részesülnek az 1989 decemberi forradalmárok gyerekei és a kölünböző rokkantsági besorolású fiatalok.

Egyetemünk ebben az évben az ERASMUS program keretében havi 110.000 Eurónyi ösztöndíjat ítélt oda a Földrajztudományi, Pszichológiai, Oktatási Tudományok, Közgazdaságtudmányi és Jogi Karok 56 hallgatójának.

Az órarend megtervezése úgy történik, hogy az előadásokon való részvétel minél több hallgató részvételével zajlodjon, ideértve azokat is akik a magán vagy állami szektorban vannak foglalkoztatva, az oktatáshoz való hozzaférést az egyetem által minden hallgató rendelkezésére bocsátott e-Learning rendszer is megkönyíti.

Az egyetem céljául tűzte ki, hogy egy alapos kapcsolatot hozzon létre az akadémiai és a szakmai kőzegek között, a mesterképző programok keretében  időszakosan megrendezett eszmecserék révén, amelyekre a hallgatók mellett tanárokat és a szakmai körök személyiségeit is meghívják.

Célunk az, hogy a „Dimitrie Cantemir” egyetem végzettjei minél magasabb szintű képzési szintet  érjenek el, a munkaerőpiacon megkövetelt hasznos elméleti és gyakorlati ismeretek alapján, azért, hogy tanulmányaik végén egy biztos és jól megfizetett munkahelyet szerezhessenek meg.

 

            A „DIMITRIE CANTEMIR” EGYETEM KERETÉN BELÜL SZERVEZETT MESTERKÉPZŐ PROGRAMOK

 

KÖZGAZDASÁGI TUDOMÁNYOK SZAKTERÜLETE

 • Bankok és tőkepiacok európai viszonylatban;
 • A vállalkozások pénzügyi ügyvezetése;

 

JOGI TUDOMÁNYOK SZAKTERÜLETE

 • Igazságszolgáltatási eljárások és szabadfoglalkozások;

 

PSZICHOLÓGIA ÉS OKTATÁSI TUDOMÁNYOK SZAKTERÜLETE

 • Az oktatás minőségének biztosítása;
 • Humán erőforrások menedzsmentje* (a Romániai Pszichológusok Kollégiuma által elismert);
 • Klinikai pszichológia és szaktanácsadás illetve pszichoterápia általi beavatkozási technikák (a Romániai Pszichológusok Kollégiuma által elismert);

 

FÖLDRAJZTUDOMÁNYOK SZAKTERÜLETE

 • Idegenforgalmi erőforrások és környezetvédelem*;

 

FELVÉTEL ÉS TANDÍJAK

KÖZGAZDASÁGI TUDOMÁNYOK SZAKTERÜLETE

 • Bankok és tőkepiacok európai viszonylatban;

A tanulmányok időtartama: 1 év / 2 év;

A Bankok és tőkepiacok európai viszonylatban (BPC) tanulmányi program az „pénzügy” egyetemi alapképzés szakterületéhez tartozik és az egyetemi oktatás II. ciklusába sorolandó be, „pénzügy” mesteri szakterületen, „bank és pénzügyek” szakosodással.

Az egyetemi alapképzési szakterületet amelynek keretében ezen mesterképzési tanulmányi program működik, a 2005 május 20.-ai 434 sz. ”Románia Hivatalos Közlönye”  I. részében,  közölt 136/2005 számú Törvényben ismerték el.  A Mesterképző Program kidolgozásánál tiszteletben tartották a tanügyre és a tanügyi személyzet statutumára, az egyetemi oktatás megszervezésére valamint az egyetemi metsteri tanulmányok megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó törvényes előírásokat, valamint a Külső felmérési módszertant és szabványokat, keretszabványokat és a teljesítményi mutatókjegyzékét.

A mesterképző tanulmányi programot a Mesterképző Tanulményok Részlege szervezi a Közgazdaságtudományi Karának együttműkődésével.

            „Bankok és tőkepiacok európai viszonylatban” a következő célcsoportoknak szól:

 • Elsősorban az egyetemi tanulmányok I. ciklusának diplomás végzettjeihez.
 • Másodssorban ezen mesterképzés célközönsége bármely kar végzettje, a megszerzett egyetemi oklevél szakterülettől függetlenül, és aki a banki illetve tőkepiaci tevékenység iránt érdeklődik.
 • Egyaránt célcsoportnak minősülnek azon munkavállalók – közgazdászok vagy sem – amelyek bankok, pénzügyi intézetek, tőzsdepiacok és azok kiegészítő intézményeinek különböző részlegein dologznak és akik banki és tőzsdei szempontból továbbképzést szeretnének, az előrejutási lehetőségek bővítésének céljából.
 • Jogászok, akiknek alapos banki és tőzsdei ismeretekre van szükségük, a szakmai teendők végrehajtása végeett.
 • Nem közgazdasági szakosodású egyetemi és egyetem előtti oktatási személyzet, nem, akik olyan közgazdasági jellegű tantárgyakat tanítanak amelyek esetében a banki és tőzsdei ismeretek fontossága lényeges.
 • Minden olyan egyetemi oklevéllel rendelkező személy akit érdekel azon gyökeres változások megértése amelyet Románia Európai Úniós csatlakozása hozott és hozni fog a banki és tőzsdei gyakorlat terén.

A BPC elvégzése nyomán megszerzett készségeket négy nagy csoportba oszthatjuk:

 • kognitív készségek (ismeretek):
 • a pénzügyi, banki és tőzsdei szakterület gyakorlati vonatkozású alapvető elméleteinek megszerzése, amelyek mechanizmusai a pénzügyi szektorba tágabb értelemben is dinamizmust és újítást visznek; banki, tőkepiaci és biztosítási szakterületnek kommunikációs és közönségszolgálati ismeretek és készségek megszerzése.
 • a pénzügyi elmélet alapvető fogalmainak elemzése és azok alkalmazása a monetáris politikák problémáinak tanulmányozásában;
 • az ingó javak piacának főbb problémáinak ismerete;
 • a gyárak informatikai rendszere fogalmainak helyes használata;
 • egy pragmatikus nyelvezet elsajátítása, amely által leírhajta, modellezheti, optimizálhatja és közölheti egy információs és informatikai rendszer alkotóelemeit és egészét;
 • az ingó javak piaca fejlesztési szükségességének megértése;
 • az ingó javak piaca két tranzakciós részlege – elsődleges és másodlagos piac – mechanizmusainak megértése;
 • a rövidlejáratú hitelek piacának ismerete és annak fontossága;
 • azon tőzsdei kihelyezések ismerete amelyekhez egy befektető folyamodhat , a kockázathoz való viszonyulása függvényében ;
 • a jelzáloghitel- és az ingatlanpiac ismerete;
 • az Európai Központi Bank szerepének, küldetésének és célkitűzéseinek ismerete;
 • azon impulzusok értése, amelyek a nemzetközi pénzügyi piac mechanizmusainak kiterjedését váltották ki egy rendkívül dinamikus szakterületen, magas összetettségi és szakosodási fokkal, amelyekhez korlátlanul folyamodhatnak;
 • banki és tőkepiaci szakterületen kommunikációs és ügyfélszolgálati gyakorlati ismertek és képességek megszerzése;
 • az EU tagállamai adózási rendjének ismeretek és a román adózási rend összehangolása az úniós adózási renddel;
 • a pénzügyi – banki sajátosságra alkalmazott külföldi finanszírozási technikák és módozatok használata;
 • az európai kontextusban vett monetáris problémák mennyiségi és analitikus elemzése;
 • pénzügyi lehetőségek és fenyegetések azonosítása korporációs és banki egységek szintjén európai kontextusban, a jövedelmek alacsony adóztatási eredményével;
 • a vállalat pénzügyi helyzete és teljesítményi elemzésének összeállítása, egy finanszírozás megszerzése vagy odaítélése kontextusában;
 • a VaR mutató kiszámolása egy valutaportfolió számára, ezen valutáknak a bankközti piaci árának alakulása adatai alapján.
 • funkciónális készségek:
 • a makrogazdasági szintű beavatkozások mechanizmusainak megalapozása;
 • finanszírozási technikák és módszerek használatának elsajátítása;
 • azon külföldi finanszírozási stratégiák azonosítása valamint a legjobb feltételeket biztosító nemzetközi piacokra történő behatolási módozatoké;
 • a liberalizálás szerepének, módozatának és hatásainak, a tőkemozgások megértése Románia által a lejnek 2006 szeptember 1.-től teljesen konvertibilissá való nyilvánítását követően;
 • az európai kontextusban vett pénzügyi problémák mennyiségi és analitikai elemzésének összeállítása;
 • a pénzügyi és banki kőzeg statisztikai információinak begyűjtő, szervező, bemutató, feldolgozó, értelmező és elemző eszköztár használatának képessége, eszköztár, amely lehet egyszerűbb vagy bonyolultabb a masterandusok által megszerezni kívánt információ minőségének valamint a rendelkezésükre álló idő függvényében;
 • az ingó javak piaca lényegének és az alapvető elemzés használatának elsajátítása;
 • pénzügyi lehetőségek és fenyegetések azonosítása korporációs és banki egységek szintjén európai kontextusban; – a banki szakterületen egy teljesítményi és kockázati elemzés összeállítása ;
 • mindenféle tőkekihelyezési forma illetve a vállalati vagy banki létesítmények célkitűzéseinek eléréséhez megfelelő stratégiák használata, a pénzügyi intézmények ellenőrzési, felügyeleti és auditvégrehajtási készségeinek elsajátítása, egy korporatista vezetőség kontextusában;
 • a számítógépes segédeszközök használata banki tranzakciókra (e_transfers, ATM operations, e_cards, Self-Service Banking, Phone Banking, Mobile Banking, Internet Banking);
 • az adatbázisok és általában az SQL nyelvezet használata;
 • az ERP (Enterprise resource planning) integrált rendszerek telepítése és használata, hangsúlyt fektetve a CRM (Customer relationship management) használatára.
 • a mesterséges intelligenciás alkalmazások illetve a szakértő rendszerek használata.
 • biztonsági rendszerek telepítése és használata az intranethálózatokban;
 • a tanfolyamokat hallghatók elsajátítják a gazdasági információk kezelésének technikáját és a piac típusait az információ természetének függvényében.
 • személyes készségek:
 • egy döntéshozási folyamat kezelése és minden stratégiai tervezésé amely kockázatokat von maga után, a kockázatnak úgy a banki mind a mindennapokbal való állandó jelenlétének megfontolásából;
 • a normális és krízishelyzetek banki kommunikációs technikáinak és stratégiáinak elsajátítása a masterandusok által, egy, a banki kommunikáció folyamatossá tevéséről szóló projekt összeállítása valamint a hallgatók felkészítése a doktori tanulmányokra;

 

 • általános készségek:

 

 • a hallgatóknak a banki szervezetek keretében szaktanácsadáshoz szükséges hatékony közlési ismeretek és készségek megszerzése;
 • az főként üzleti környezetben szükséges kommunikációs készségek kialakítása a kommunikációs és külalaki válsághelyzetek megelőzésére de azoknak kezelésére is;
 • az integrált informatikai rendszereknek illetve az általa kezelt adatok biztonságának a vállalatoknál való telepítése fontosságának tudatosítása és megértése;

A pénzügyi – banki szakterület hatékony kommunikációjának elsajátítása.

 

A vállalkozások pénzügyi ügyvezetése

A tanulmányok időtartama: 2 év;

A „A vállalkozások pénzügyi ügyvezetése” (GFA) mesterképző egyetemi tanulmányi program a „pénzügy” egyetemi alapképzés szakterületéhez tartozik és az egyetemi oktatás II. ciklusába sorolandó be, „a vállalkozások pénzügyi ügyvezetése” mesteri szakterületen. Az egyetemi alapképzési szakterület, amely keretében ezen mesterképzési egyetemi tanulmányok zajlanak a 2005 május 20.-ai 434 sz. „Románia Hivatalos Közlönye” I. részében közölt 136/2005 sz. Törvény által lett elismerve.

A Mesterképző Program kidolgozásánál tiszteletben tartották a tanügyre és a tanügyi személyzet statutumára, az egyetemi oktatás megszervezésére valamint az egyetemi mesteri tanulmányok megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó törvényes előírásokat, valamint a Külső felmérési módszertant és szabványokat, keretszabványokat és a teljesítményi mutatókjegyzékét.

A mesterképző tanulmányi programot a Mesterképző Tanulmányok Részlege szervezi a Közgazdaságtudományi Karának együttműkődésével.

A vállalkozások pénzügyi ügyvezetése” mesterképző program az alábbi célcsoportoknak szól:

 • egyetemi tanulmányok végzettjei, akik pénzügyi szakterületen sikeres karriert szeretnének építeni;
 • üzletemberek, egyetemi okleveles végzettek akik ismereteket szeretnének szerezni a pénzügyi szakterületről a sajt vállalkozásuk jobb ügyvezetéséért illetve a munkaadók által megbízottak, a nekik kiosztott felelős beosztásuk által.

A GFA program küldetése nemzetközi szintű pénzügyi szakemberek képzése flexibilis és innovatív mesterképző tanulmányok elvégzése által. A GFA biztosítja a pénzügyi rendszer fogalomkeretének és gyakorlatának alapismeretét, a GFA integrált felkészítést nyújt az interdiszciplináris tananyag révén azzal a céllal, hogy a hallgatók valós pénzügyi probléma megoldási készségeket tanuljanak meg , a GFA versenyképes, kreatív, önállóan pénzügyi tevékenységet és kihelyezéseket lebonyolítani képes szakemberek képzéséhez vezet. A GFA hozzajárul a menedzsment ismeretek illetve az új információs és a tanulmányozott szakterület kommunikációs technológiáinak megértéséhez és uralásához. Mindezek által a GFA hozzasegít egy sikeres pénzügyikarrier felépítéséhez.

A javasolt program sajátos célkitűzései olyan készségek megszerzésében tükröződnek amelyek a küldetés megvalósítási képesség kifejlesztéséhez vezetnek, a folytonos szakmai fejlődéshez és továbbképzéshez, a román pénzügyi szakembernek az euro-atlanti integrálódásához, a tanulmányozott tantárgyak által megszerzett ismeretek felhasználásához és a szaklapok értékesítéséhez, olyan szakemberek képzéséhez akiknek reagálási képességük gyors és helyt állnak a jelenlegi versengési környezetben, a minőség népszerűsítéséhez és a tanulmányi folyamat hatékonyságához.

 

A GFA elvégézését követően megszerzett készségeket négy nagy csoportba oszthatjuk:

 • kognitív készségek (ismeretek):
 • az üzleti életnek dinamizmust és innovációt kölcsönző pénzügyi, adózásiszakterületi mechanizmusai gyakorlati vonatkozású elméleti alapjainak elsajátítása;
 • a pénznemhez és a pénzáramlatokhoz kötödő főbb makrogazdasági problémák valamint a gazdasági monetáris beavatkozások ismerete;
 • a vállalati informatikai rendszerek fogalomtárának megfelelelő használata
 • a nemzetközi pénzügyek – nyilvános és magán – átfogó képének kialakítása és a nemzetközi pénzügyek alapelemei elméleti és operacionális eszközeinek minél megfelelőbb elsajátítása;
 • döntéshozatali és megfogalmazási ismeretek és gyakorlati készségek megszerzése, az árajánaltok megalapozási eljárásainak eltulajdonítása, a beárazás vonalán egyes stratégiák és taktikák kidolgozása;
 • funkcionális készségek:
 • a mikro- és makrogazdasági beavatkozási mechanizmusok elméleti megalapozása;
 • a gazdaság olyan összetett rendszerként való értelmezése, amelynek alapján monetáris mutatók is állnak;
 • a lehetséges ügyfél kereskedelemi társaságok specifikumára alkalmazot külföldi finanszírozási technikák és módszerek használatának elsajátítása;
 • külföldi finanszírozási stratégiák azonosítása  valamint a legjobb feltételeket biztosító nemzetközi piacokra történő behatolási módozatoké;
 • az európai kontextusban vett pénzügyi problémák mennyiségi és analitikai elemzésének összeállítása;
 • a pénzügyi és banki kőzeg statisztikai információinak begyűjtő, szervező, bemutató, feldolgozó, értelmező és elemző eszköztár használatának képessége, eszköztár, amely lehet egyszerűbb vagy bonyolultabb a masterandusok által megszerezni kívánt információ minőségének valamint a rendelkezésükre álló idő függvényében;
 • a finanszírozás megszerzése vagy odaítélése kontextusában egy teljesítményi elemzés és a cég pénzügyi helyzete elemzésének összeállítása;
 • a pénzügyi intézmények ellenőrzési, felügyeleti és audit technikáinak elsajátítása korporatista vezetés kontextusában;
 • számítógépes segédtechnikák és adatbázisok használata;
 • a mesterséges intelligenciás alkalmazások illetve a szakértő rendszerek használata.
 • biztonsági rendszerek telepítése és használata az intranethálózatokban;
 • a tanfolyamokat hallghatók elsajátítják a gazdasági információk kezelésének technikáját és a piac típusait az információ természetének függvényében.
 • személyes készségek:
 • egy döntéshozási folyamat kezelése és minden stratégiai tervezésé amely kockázatokat von maga után, a kockázatnak úgy a banki mind a mindennapokbal való állandó jelenlétének megfontolásából;
 • általános készségek:
 • a főként üzleti környezetben szükséges kommunikációs készségek kialakítása a kommunikációs és külalaki válsághelyzetek megelőzésére de azoknak kezelésére is ;
 • gazdasági kommunikációs és gazdasági információk kezelési készségeinek megszerzése, a szakmai teljesítmények javítása végett;
 • az integrált informatikai rendszereknek illetve az általa kezelt adatok biztosnágának a vállalatoknál való telepítése fontosságának tudatosítása és megértése;

 

A célkitűzések elérése végett a javasolt mesterképző program  tartalmaz egy egyéni kutatási, vokacionális részt is amely a hallgatóknak az Egyetemi Tanulmányi Központ keretben történő kutatási projektek lebonyolításának lehetőségéből áll.

Ezen tevékenységek eredményeit a Marosvásárelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetem masterandusai értekezésnek keretében mutatják be.

A tantestület aki ezen mesterképző program szervezésében részt vesz, az elért szakmai képzettségi szintje révén, ugyanakkor a jelenlegi tudományos tevékenységük révén is szavatolja a minőségi oktatási folyamatot, valós hatással a résztvevőkre és különösképpen azok jövőbeli szakmai fejlődésére.

 

JOGTUDOMÁNYOK SZAKTERÜLETE

Igazságszolgáltatási eljárások és szabadfoglalkozások;

A tanulmányok időtartama: egy év

Az „Igazságszolgáltatási eljárások és szabadfoglalkozások” mesterképző tanulmányi program a „jogi” egyetemi alapképzési szakterülethez tartozik és a „jogtudományok” II. Ciklusú mesterképző  egyetemi tanulmányi szakterületre sorolható be.

Az egyetemi alapképzési szakterület, amely keretében ezen mesterképzési egyetemi tanulmányok zajlanak (Jog) a 2005 május 20.-ai 434 sz. „Románia Hivatalos Közlönye” I. részében közölt 136/2005 sz. Törvény által lett elismerve.

A mesterképző tanulmányi programot a Mesterképző Tanulmányok Részlege szervezi.

A mesterképző tanulmányi program szervezésében és működésében közreműködik a Marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetem Közgazdaságtudományi Kara valamint Jogtudományi Kara.

Az „Igazságszolgáltatási eljárások és szabadfoglalkozások” mesterképző program célcsoportjait  az alábbi besorolású személyek alkotják:

 • a Marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetem Jogtudományi Karának végzettjei valamint Maros megye és a környező megyék más jogi karainak végzettjei akik bírói, közjegyzői, bírósági végrehajtói, közvetítői vagy jogtanácsosi beosztásokra pályáznak és a Románia vagy más úniós tagállamok igazságszolgáltatási rendszerében szeretnének elhelyezkedni vagy az Európai Únió intézményeinél;
 • a jelenlegi jogszabályok szerint gyakorló Maros megyei illetve a környező megyékből származó bírók, közjegyzők, bírósági végrehajtók, ügyvédek, közvetítők és jogtanácsosok és akik a jogi tanulmányok elmélyítését szeretnék vagy a jogtudományok terén kutatási munkát folytatnak;
 • egyéb, jogi tanulmányokkal rendelkező, a Maros megye illetve a környező megyék hatóságai vagy közintézményei kötelékében (vagy nem) álló személyek, akik egy mélyrehatóbb jogi tanulmányokat megkövetelő beosztásra pályáznak.

A sajátos értékek és célkítűzések.

Az „Igazságszolgáltatási eljárások és szabadfoglalkozások” mesterképző tanulmányi program végzettejei a belső és európai szakkövetelményeknek megfelelő teljesítményi feltételek mellet bírói, közvetítői, ügyészi, közjegyzői, ügyvédi, jogtanácsosi, bírósági végrehajtói és egyéb, mélyrehatóbb jogi tanulmányokat feltételező beosztást elfoglalni és gyakorlni képes szakemberek lesznek valamint  képesek lesznek az érdekelt felekkel, a példa nélküli dinamikájú román és nemzetközi társadalmi és jogi közegekkel megfelelő kapcsolatrendszert fenntartani de leginkább Románia belső törvénykezésének a találtatását az európai jogszabályokkal.

A megszerzett készségek.

Az „Igazságszolgáltatási eljárások és szabadfoglalkozások” mesterképző tanulmányi program masterandusai a következő készségeket szerzik meg:

 • kognitív készségek, amelyek a belső és európai jogszabályok mélyreható ismeretére vonatkoznak az alábbiakat illetően: – speciális polgárjogi és kereskedelmi igazságszolgáltatási eljárások;
 • kiskorúak és családjogi igazságszolgáltatási  eljárások;
 • egyéni elbírálási eljárás;
 • közjegyzői eljárársok és a közjegyzői szakma gyakorlása;
 • érdekellentétek közvetítésének tevékenységének megszervezése jogi szakterületen;
 • az ügyvédi tevékenység megszervezése;
 • az végrehajtói tevékenység megszervezése.
 • funkcionális készségek, amelyek az alábbi attributumok gyakorlásának jogi, teljesítményi és erkölcsi feltételei mellett: – a közvetítésnek, jogvitáknák vagy kereskedelmi vitáknak bírói, közvetítői a bírósági vagy elbírálási úton történő megoldások esetére;
 • bíró, a kiskorúak és családi esetek megoldására;
 • ügyész, a törvény és a társadalom valamint egyesz személycsoportok (kiskorúak, bíróságilag eltiltottak, eltűntek) általános érdekeinek betartására a magánjogi viták megoldásának igazságszolgáltatási tevékenység keretén belül;
 • közjegyző, a közjegyzői eljárások lebonyolítására és a közjegyzői okiratok összeállítására;
 • ügyvéd (vagy jogtanácsos), a feleknek a bíróság előtti képvisletére és segédletére;
 • bírósági végrehajtó, a végrehajtható jogcímek végrehajtásához;
 • közhivatalnok, a törvény betartása biztosítására különböző tevékenységi területen.
 • készségek amelyek a polgárjogi igazságszolgáltatási és speciális kereskedelmi eljárásokra, kiskorúak és családjogi eljárásokra, magánjogi elbírálási eljárásokra, a jogi szakterület vitáinak közvetítési tevékenységének, az ügyvédi és végrehajtói tevéknyeség megszervezésére vonatkozó belső és európai jogszabályok alapos és mélyreható ismeretét követelik meg; az alábbi attribútumok gyakorlásának jogi, teljesítményi és erkölcsi feltételei mellett: bírói, közvetítői közjegyzői, ügyvédi vagy jogtanácsosi, közhivatalnoki.

 

PSZICHOLÓGIA ÉS OKTATÁSI TUDOMÁNYOK SZAKTERÜLETE

Az oktatás minőségének biztosítása;

 

Az oktatás minőségének biztosítása

A tanulmányok időtartama: 2 év

 

A tanügyi rendszer pénzügyi, tananyagi és humán erőforrásbeli deszcentralizációs tendenciáját követően az iskolamenedzsernek (értjük ez alatt az Oktatási Személyzet Statutumában előírt vezetési beosztásokat)  kiterjesztett döntéshozatali joga van de egy különleges felelőssége is az iskola és annak ügyfelei iránt: diákok, szülők, a közösség teljes egészében.

Létrejön ily módon az iskolkai egység igazgatójának egy egyszeű ügyvezetővé, menedzserévé és a helyi oktatóközösség igazi vezetőjévé való átalakulása. Így, annak tevékenysége nem folytatható csak a veleszületett és az „előadási” tapasztalatok készségei alapján, azt közvetlenül és kimondottan szakosított képzéssel kell alátámasztani: a menedzseri képesítést nem kell egy egyszerű „továbbképzőnek” felfogni, hanem egy igazi szakmai váltásként kell érteni.

A romániai tanügyi rendszer jelenlegi és jövendőbeli menedzserek azonnali szakszerűsítési igényét azonnali megválaszolva, az oktatás minőségének biztosítása mesterképző tanfolyam meghatározó jellemzője az elmélet és gyakorlat közötti viszony – új tapasztalatok előidézése, azok használata, a menedzseri szakmai gyakorlatai és szimulálása – amely a jelenlegi elméleti irántultság elveire alapszik és biztosít egy átfogó felkészítést a gyakorlatra.

Az oktatás minőségének biztosítása mesterképző program az alábbi célcsoportoknak szól:

 • iskolák és líceumok igazgatóinak;
 • az egyetem előtti és egyetemi tanügyi rendszer ügyvezetőinek ;
 • a helyhatóságok tanügyi problémákkal megbízott közhivatalnokainak;
 • az oktatási problémák iránt érdeklődő felsőoktatási tanulmányok végzettjeinek;
 • oktatási tanácsadóknek.

            Az oktatás minőségének biztosítása mesterképző program elvégzése által megszerzett készségek a következőek:

 • kognitív készségek (ismeretek):
 • az oktatás minőségének biztosítása elméleti alapjainak megszerzése, amelyek a tanügyi környezetnek dinamizmust és innovációt kölcsönző mechanizmusok alapjául szolgálnak;
 • a román intézmények jelenlegi állapotának és tapasztalatának elemzése az oktatás minőségének biztosítása vonatkozásában;
 • az intézményi és nemzeti szintek sajátos oktatásminőségi biztosítási fogalmak meghatározása;
 • a minőségi oktatás biztosítási rendszer fejlesztéséhez szükséges intézményi struktúrák, szakaszok és elsőbbségek meghatározása;
 • a funckiók és felelősségek meghatározása az intézményi struktúrák, a megbízott személyek specifikus képzése keretén belül;
 • a Tananyag Elmélete és Módszertana (TMC) episztemológiai jellemzése a TMC helyének beazonosítása az okatási tudományok rendszerében;
 • a főbb tananyagi osztályok meghatározása és jellemzése;
 • a fogalmaknak egy összefüggő tudományos nyelvezetbe való összeállítása és annak megfelelő használata a szakmai közösségben;
 • az alábbiak alapjául szolgáló elvek és módszertani normák elmagyarázása és bebizonyítása: az oktatási célkitűzések kiválasztása, meghatározása és osztályozása; a tartalmak pedagógiai kiválasztásának és elrendezésének, a képzési időtartamok kiszabása és rendezése, a tananyag tervezési módszerei csoportosításának származtatása;
 • különböző tanagyagtervezési modellek érdemeinek és határainak felmérése;
 • a nemzeti, európai, transzeurópai tananyagi politikák és reformok elemzése és kiértékelése; a kritikus problémák és a főbb fejlődési tendenciák azonosítása;
 • az oktatási célkitűzéseknek a megfelelő módszertanok szerinti meghatározása és osztályozása;
 • a tanügyi személyzet állandó képzésére vonatkozó ismeretek megszerzése és elményítése;
 • a felnőttoktatás sajátos módszereinek elsajátítása;
 • a vidéki oktatási ügynökök képzésének sajátos problémáival való ismerkedés;

 

 • az iskolai szervezetek vezetésének a gyakorlati képességeinek elsajátítása, valamint a tanügyi személyzet és a tanulók motiválásának, kommunikációjának módozatainak, és a konfliktushelyzetek helyes megoldásának, a helyes kapcsolattartásnak az iskolai és szakmai stressz leküzdésemódozaták elsajátítása;
 • az intézményi, nemzeti és nemzetközi oktatási politikák összehasonlító elemzésébe történő bevezetés;
 • a pedagógiai kutatásnak empirikus szinten történő tervezési és megvalósítási készségének kialakítása;
 • alapos ismeretek és készségek művelése a projektmenedzsement szakterületén;
 • a főbb finanszírozási forrásokkal való megismerkedés az oktatási projektmenedzsement szakterületén;
 • a projektek lefolyása főbb szakaszainak elsajátítása (a projektek életciklusainak is nevezeik ezeket) – a projekt ötletének létrehozása, megtervezése / fejlesztése, a projekt beindítása / a csapat kialakítása, lebonyolítás / kivitelezés, felügyelet és véglegesítés;
 • a hagyományos és a modern oktatási rendszer közötti kacsolat feltárása és a kettő ötvözése a legjobb változata a jelenlegi oktatásnak;
 • a tanárra – mint a tanulási folyamat katalizátora – összpontosított módszertanról a tanulóközpontúra való áttérés;
 • a főbb oktatási módszerek éretelmezése és elemzése;
 • a természetre és az EPS/E funkcióira valamint határaira vonatkozó letisztult és korszerű elképzelés kifejlesztése ;
 • az EPS/E jellemzése, értelmezése és főbb elméleteinek kiértékelése;
 • a sajátos kiértékelési módszerek és azok járulékos technikáinak leírása, értelmezése és használata;
 • a tevékenység szervezési jellegzetességeinek felfedezése minden alternatív képzési rendszerben;
 • a tanulás főbb elméleteinek és modelljeinek elsajátítása;
 • az oktatási területen fellelhető főbb válsághelyzetek ismerete;
 • az e-Learning rendszerek és oktatási szoftverek főbb elképzeléseinek helyes használata;
 • egy pragmatikus nyelvezete elsajátítása, amely segítségével leírja, modellezi, optimizálja és kommunikálja egy e-Learning program részeit vagy teljes egészét
 • a „virtuális tanár” megalkotása és szakértői rendszereinek használata.

 

 • Funckionális készségek:
 • az oktatás minőségének tervezési és gyakorlatba ültetési útmutatójának kidolgozása;
 • különböző típusú tananyagi projektek kidolgozása (tantervi és programi vázlatok, tankönyvmodulok, tanítási csomagok) a tananyag kivitelezési modelljeinek értékesítésével: az ésszerű tervezési modell, a folyamati modell, a helyzeti modell, stb.);
 • a főbb tananyagi termékek felmérése különböző felmérési modellek használatával: a célkitűzésekre összpontosító felmérés, a döntésekre összpontosított felmérérés, a szakértő elbírálására alapozó felmérérés, ellenzékes felmérérs, stb.;
 • az iskolai tankönyvek és tananyagi elemzések kiválasztására vontakozó döntések elfogadása;
 • a felnőttkori tanulás alapjait képező főbb technikák, képzési technikák és a csapatmunka fejlesztése;
 • az oktatási ügynökök szakmai képesítési projektjei technikáinak használata;
 • a szervezeti pszichológiának sajátos alkalmazások és kivizsgálások kezdeményezése, az iskolai szervezeti kivizsgálás gyakorlati készségeinek kialakítása és a fejlődés előfeltételeinek tudományosan megalapozott, hatékony alkalmazások alapjainak lefektetése az iskolai szervezeti szakterületen lényeges megoldások létrehozásához;
 • diagnosztikai és beavatkozási eszközök kiépítése iskolai szakterületen, a megfogalmazott követelmények függvényében;
 • az oktatási változások hatásai tanulányának kidolgozása;
 • a szektoriális oktatási stratégiák tervezésének segédlete;
 • a számítógép használatának gyakorlata a statisztikai információk és az információk értelmezése folyamataiban;
 • bevezetés az oktatási finanszírozási projektek kidolgozásába;
 • egy finanszírozási projekt vezetési készségeinek és képességeinek kialakítása;
 • képesítés egy vezetési projekt kezdeményezésében, szerkesztésében, lebonyolításában és véglegesítésében ;
 • olyan oktatási stratégiák kidolgozása és használata, amelyekben a tanulók aktív résztvevői a tanulási folyamatnak;
 • az új oktatási módszerek és feltételek formáló jellegének felfedezése az oktatási tevékenység sikerének fokozására (következményekkel a pedagógiai gyakorlatra is);
 • a felmérő tanulmányok megtervezéséhez és vezetéséhez szükséges képességek kialakítása;
 • a felmérő jelentés kidolgozási technikáinak elsajátítása és értékesítése;
 • a különböző alternatív rendszerekben az iskolai tanulás alapjául szolgáló főbb technikák alkalmazása;
 • az alternatív rendszerekben használt főbb felmérérsi módozatok használata;
 • a tanulók osztályának, sajátos válsághelyzetek optimális kezelési módozatainak gyakorlatba ültetése;
 • az e-Learning Moodle rendszer gyakorlatba ültetése és használata;
 • oktatási szoftverek, virtuális laboratóriumok és szimulátorok gyakorlatba ültetése és használata ;
 • videokonferencia rendszerek gyakorlatba ültetése és használata.
 • személyes készségek :
 • a minőségellenőrzés alapvető fogalmainak, normáinak és stratégiáinak beépítése a hallgató szakmai és személyes tapasztalatába;
 • az összehasonlító kiértékelési gondolkozás kialakítása;
 • az oktatói szakma iránti felelősségtudatos magatartása
 • fogékonyság az oktatási terület újdonságai fele;
 • érdeklődés a folytonos továbbképzés irányába;
 • projektek összeállítása a szakmai és személyes fejlődés végett;
 • európai polgári magatartás kialakítása és fejlesztése;
 • a saját, egyaránt szakmai és társadalmi közösségben elfoglalt hely és szerep megértése;
 • az egyénnek az ismeretekre alapozott társadalom fejlesztésének keretében elfoglalt helyének megértése;
 • számítógépkezelési készségek kialakítása;
 • hatékony kommunikációs készségek kialakítása;
 • az e-learning rendszerek gyakorlatba ültetési fontosságának a megértése és tudatosítása.
 • általános készségek:
 • a hallgatóknak egy átfogó kép kialakítása az oktatásnak a társadalommal levő kapcsolatáról;
 • az intézményi vezetési és a minőségellenőrzési technikák elsajátítása a hallgatók által;
 • az iskolai szervezetek keretében a hatékony kommunikációhoz szükséges ismeretek és képességek megszerzése a hallgatók által;
 • a kommunikációhoz szükséges készségek kialakítása, főként az oktatási környezetben, a kommunikációs és külalaki válságok megelőzésére de azok kezelése végett is ;
 • pedagógiai kommunikációs készségek megszerzése az oktatási teljesítmény javítása céljából;
 • azoktatás prospektív képének kialakítása.

Humán erőforrások menedzsmentje (elismert a Romániai Pszichológusok Kollégiuma által );

A tanulmányok időtartama: 2 év

            A „Humán erőforrások menedzsmentje” mesterképző tanulmányi program  a „pszichológia” egyetemi alaképzési szakterülethez tartozik és a „pszichológia” szakterületűmesterképző, II. egyetemi tanulmányi ciklus szakterületébe sorolható be. A program célja szakemberek kiképzése a következő szakterületeken:

 • szervezeti diagnózis és beavatkozás;
 • a szervezetek humán erőforrásai mennyiségi, minőségi és hatékonysági felmérése;
 • pszichológiai segédlet és szaktanácsadás a menedzserek számára;
 • személyek és szervezetek feljavítási vagy tervezett fejlesztési programjainak kidolgozása és gyakorlatba ültetése.

A mesterképző program létrehozásakor a következő célcsoportokat vették figyelembe:

 • felsőfokú tanintézmények végzettjei akik különböző cégek, nemzeti / nemzetközi vállalatok keretében vezető pozícióra pályáznak;
 • cégek (kölünböző fokozatú) menedzserei akik a menedzseri továbbképzésben érdekeltek;
 • különböző intézmények lehetséges elmozdítói akik projektek véghezvitelében (regionális, nemzeti, európai) érdekeltek;
 • a modern ügyvezetési módszerek ismereteiket bővíteni óhajtó humán erőforrás szekemberek;

Megszerzett készségek:

 • kognitív készségek:
 • a csapatmunka kialakításának, vezetésének és szilárdításának alapvető ismeretei;
 • a természetes életkörnyezetekhez, a környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodási technikákhoz, a természetben zajló személyi és csoportos teljesítménynövelő módszerekhez kötődő elméleti készségek elsajátítása;
 • a karrier psszichológiájának alapvető fogalmai és magyarázó- illetve értelmező modelljei amelyek alapján megközelíthetik a karrier felmérésének, irányításának és szaktanácsadásának folyamatát  vállalati és egyéni szinten is;
 • a kutatási eszköztár valamint az ipari vállalati pszichológiában használatos tesztek ismerete;
 • a kommunikáció tudománya sajátos elemeinek és paradigmáinak ismerete;
 • a román mentalitás profiljának, a mentalitásnak, az egyéni és közösségi szellem kialakulásában játszott szerepének ismerete;
 • a mentalitások története alapvető fogalmainak ismerete és a mentalitások meghatározása;
 • a közösségi mentalitás ismerete;
 • a munkaviszonyokat szabályzó belső és nemzetközi törvénykezés ismerete;
 • a szervezeti pszichológia kutatási stratégiáinak elmélyítése;
 • a nemzetközi szervezetek tevékenységi kutatása tehcnikáinak és módszereinek ismerete;
 • a változás fontossága, okai és gyakorlatba ültetésének módozatai, alapfogalmainak ismerete;
 • a szervezet fontos vetületei, elméleti fogalmainak elmélyítése: kommunikáció, konfliktus, vezetőség, motiváció, irányítás, stressz, hatékony munka;
 • a szervezeti tesztelés és beavatkozás elveinek ismerete;
 • a következő alapfogalmak ismerete: jólét, egészség / betegség, normális / patológiai ;
 • a szakmai kiválasztás, pszichológiai teszt, az eljövendő szakmai siker megjósolása alapfogalmainak elsajátítása.
 • funkcionális készségek:
 • a pszichológiai felmérésbe integrált tehcnikák ismerete
 • szervezeti egészségügyi megelőző és beavatkozási projektekhez kapcsolódó gyakorlati készségek megszerzése – a csapatban fellépő problémák kreatív módon való megoldása;
 • a személyes és csoportos teljesítmény javítása természetközeli és outdoor tevékenységek révén – a nemzetközi szervezeti tevékenységek kutatási módszereinek és technikáinak elsajátítása;
 • a jelenkor nemzetközi viszonyai dinamikáját megfigyelő, elemző és rendszerező képességeinek kiépítése;
 • a karrier számára lényeges személyes jellemzők felmérési techinkáinak és a pályaválasztási döntéshozási modellek elsajátítása;
 • hatékony szaktanácsadási és pályaválasztási programok tervezésének és szervezési készségeinek fejlesztése;
 • a magatartások valamint a kommunikáció és meggyőzőképesség értelmi készségeinek kialakítása;
 • a kollektív elme diagnosztizáló tehcnikáinak elsajátítása, melynek kritériumai a munkavállalók/ munkáltatók a nagy társági tevékenységi körök függvényében; hivatások; köz- vagy magánszektor és azok megnyilvánulásai;
 • a kommunkációs, az ügyfélszolgálati készségek fejlesztése;
 • a magán és nyilvános intzéményekben történő jobb kommunikációhoz szükséges képességek és készségek elsajátítása;
 • a sajátos kommunikációs tehcnikák és stratégiák elsajátítása (hagyományosok és modernek);
 • a főbb belső és nemzetközi jogszabályok értelmezéséhez szükséges értelmi készségek kialakítása – ezen jogszabályok alkalmazása a munka terén;
 • fejlett statisztikai adatfeldolgozási módszerek elsajátítása;
 • gyakorlati készségek elsajátítása a tanulmányok, kutatások és saját tesztek kidolgozása terén;
 • a jelenkor nemzetközi viszonyait, dinamikáját megfigyelő, elemző és rendszerező képességeinek fejlesztése;
 • szervezeti diagnosztizáló és a szervezeti változásoknak tervezési illetve gyakorlatba ültetési technikáinak elmélyítése;
 • a szervezeti változások megvalósítása gyakorlati készségeinek kialakítása;
 • sajátos szervezeti diagnosztizáló és beavatkozási eszközeire vonatkozó gyakorlati készségek kialakítása;
 • a megszerzett eszköztárra vonatkozó gyakorlati tanulmányok létrehozása;
 • gyakorlati készségek kialakítása különböző egészségügyi témájú, szervezeti szintű megelőző és beavatkozási projektek létrehozásában: alkohol a szervezet keretén belül, a szakmai stressz, szakmai betegségek;
 • a felmérési skála összeállítása, adatgyűjtés és azok kiértékelése gyakorlati készségeinek kialakítása ;
 • a beosztásnak megfelelő kiértékelési módszerek gyakorlati aklalmazása;
 • válogatási csoportok létrehozása különböző beosztások és mesterségek számára, a pszichológiai tesztek (tesztek, kérdőívek, kisérletek) használata és értelmezése gyakorlati készségeinek kialakítása;
 • a pszichológiai tesztek (tesztek, kérdőívek, kisérletek) használata és értelmezése, gyakorlati készségeinek kialakítása;

 

 • általános készségek, személyes készségek:
 • a karrier menedzsmentje és önmenedzsmentje iránti pozitív magatartások fejlesztése;
 • a saját tanulási potenciál optimális kihasználása;
 • egy, a közügyi politikák kidolgozásának és alkalmazásának megértéséhez elengedhetelen norma- és értékrendszer kialakítása ;
 • értékes meggondolásokkal dolgozzon a közügyi politikák kidolgozásának és alkalmazásának folyamatában;
 • az életvitel és egészség iránti pozitív magatrtások fejlesztése;

 

Klinikai pszichológia és szaktanácsadás illetve pszichoterápia általi beavatkozási technikák (a Romániai Pszichológusok Kollégiuma által elismert);

A tanulmányok időtartama: 2 év

A „Klinikai pszichológia és szaktanácsadás illetve pszichoterápia általi beavatkozási technikák ” mesterképző tanulmányi program a „Pszichológia” egyetemi alapképzési szakterülethez tartozik és a „Pszichológia” II ciklusú egyetemi tanulmányi szakterülethez sorolható be.

A program biztosítja egyes szakmai kategóriák mélyreható képzését (pszichológusok, pszichopedagógusok, orvosok, stb.) kutatási és a pszichológia alkalmazási szakterületén, a nemzeti és európai szinten szabályozott szakmai követelményeknek megfelelően.

 • küldetés:

Célul tűztük ki a szakosodási fok növelését, amely létfontosságú lett az egyetemi képzési időszak csökkentése nyomán, végzettjeink és mas karok végzettjei számára egy változatosabb és vonzóbb tanulmányi ajánlat  összeállítása végett.

A mesterképző tanfolyam szándéka a más, a pszichológiával érintkező tudományokra jellemző tantárgyak integrálása.

A lehetséges masterandusok vonzása és azok képzésének biztosítása,  a munkapiac követelményeinek megfelelően és a minőség kritériuma szerinti kitűnési vágy.

 • általános célkitűzések:
 • a pszichoterápiás és tanácsadási technikák és módszerek – mint a pszichológiai megismerés és szakgyakorlat fontos területei – tökéletesítése;
 • a pszichológia jelenlegi irányzatainak és tendenciáinak bemutatása, az elméleti és gyakorlati oldalakat is figyelembe véve, a pszichológia sajátos területein;
 • a klinikai elméletek alkalmazhatósága a pszichológiai gyakorlatban;

 

 • célcsoportok:

 

 • a célcsoportokat a felsőoktatási intézmények végzettjei alkotják, elsősőrban a Pszichológiai, Speciális Pszhichopedagógiai, Orvosi, Szociológiai és Szociális Segédleti Karoké.
 • értékek:
 • a javasolt programoknak a munkapiac jelenegi követelményeihez, az információközlés minőségéhez történő igazítása, a nyújtott készségek és a klinikai rendszerben működő pszichológusok képzése / szakosodása;
 • a klinikai ismeretek elmélyítését biztosító tantárgyfelhozatal, az oktatási folyamat minősége, a hallgatókhoz igazított órarend és modern oktatási technikák használata.
 • jellegzetes célkitűzések:
 • a pszichés zavarok kórtanában fellelhető fogalmak megközelítése, a pszichiátriai etiológia sajátos, differenciált és globális vetületek kiemelésével ;
 • a gyerekek és a serdülőkorúak pszichopatológiai kórképének fogalmi alapjainak ismerete;
 • a gyerekre és zavarodott családokra összpontosító főbb módszerek és technikák ismerete;
 • a gyerek problémáinak következményeit javító beavatkozási programok bemutatása szem előtt tartva az az által bejárt fejlődési útvonal sajátosságát;
 • az ügyfél segédletének alapvető készségeinek kialakítása;
 • minden típusú interjú sajátos jellegzetessségeinek az elmélyítése;
 • a főbb tanácsadási technikák elsajátítása és megszilárdítása;
 • a pszichoterápia szakterületének új beavatkozási technikáinak a kieszközölése a klinikai szakterületen alkalmazható, Palo Alto iskola egy nem normatív és nem patologizáló beavatkozási rendszerének bemutatása által, és melyet Európában a belgiumi Gregory Bateson Intézet népszerűsít;
 • a család felelősség tudatosítása a saját gyerekeinek ápolására és nevelésére; a fogyatékos személyeknek aktív, saját életüket irányítani képes polgárokkénti, társadalmi beilleszkedésének népszerűsítése; a fogyatékos személyeket tartalmazó családok segédlete; a fogyatékos személyek alapvető jogai és szabadságai teljes gyakorlásának biztosítása; a családon belüli erőszak által érintett személyek jogainak népszerűsítése, tiszteletben tartása és szavatolása, minden családtagnak egy erőszakmentes környezetben való fejlődése céljából; az ésszerű minőségű mentális egészség ápolásához történő hozzaférés megvalósítása; az életminőség javítása;
 • a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar sajátosságainak ismerete különböző korcsoportonként; a más pervazív zavarok megkülöböztetett kórképének elkészítése; egy személyreszabott beavatkozási terv elkészítése;
 • a gyerekek, serdülőkorúak pszichikai bántalmainak a felnőttek és a család terápiájára jellemző pszichoterápiás beavatkozási módozatainak ismerete;
 • a kommunikáció javítási módozatainak ismerete; a kofliktushelyzetek hatástalanítási módozatainak elsajátítása és kikisérletezése;
 • a tanulás fő modelljeinek beazonosítása, valamint azok szerepe a tanácsadás formáiban; a közvetített tanulás és tapasztalatok ismereteinek elsajátítása és elmélyítése;
 • ismerkedés az e-learning rendszerek és oktatási szoftverek főbb témáival és fogalmaival, hangsúlyt fektetve úgy az elméleti kommunikációs részre, vízióra, hálozatba történő integrációra, más informatikai rendszerekbe történő integrációra, hozzaférésre, e-learnig felületekre és oktatási szoftverekre mint a pragmatikus oldalra is, illetve e-learning alkalmazásokra (Moodle), az oktatási szoftverekre, virtuális laboratóriumokra, szimulátorokra (Celestia), stb., és az elektronikus könyvtárakhoz való hozzaférésre valamint azok létrehozására;
 • az ismeretek átadásának a megvalósítása, ezen a területen sikeres sztatisztikai szoftok használata által: SPSS, StatView;

 

 • az ismeretek rendezése terep- és laboratóriumi gyakorlatok körülményei között, az APA (Amerikai Pszichológusok Egyesülete) által javasolt tudományos dolgozat szerkezetének tiszteletben tartásával;
 • a kognitív, viselkedési és biológiai szinten fellépő zavarok beavatkozási technikáinak elsajátítása;
 • készségek:
 • a pszichopatológiai gondokkal küszködő gyerekek és serdülőkorúak, viselkedészavaros egyének valamint azok családjainak képességfelmérési és terápiás beavatkozási készségeinek megszerzése;
 • a segédlet alapvető készségeinek fejlesztése; a befolyásoló alapvető készségeinek fejlesztése;
 • kointervenciós készségek a pszichoterápia terén, a beteggel szembeni koterapeuta álláspont elfoglalása által, annnak pozíciója és meglátásainak tiszteletben tartásával; ismerkedés a kapcsolatteremtésekben előforduló ellentmondásokra, metaforákra és a szenvedés problémáira  hangsúlyt fektető beavatkozási technikákkal;
 • a logoterápiára az egzisztenciális elemzésre jellemző elvek, módszerek, eszközök és technikák képessége;
 • a beavatkozási és a válsághelyzetek kezelési programjainak folyamatában részt vevő felek mindegyikével a megfelelő kapcsolat létrehozásának és fenntartásának fontossága;
 • figyelemhianyos – hiperaktivitás-zavarban szenvedő gyerekek érzékelő – motrikus, figyelmi, emlékezési és verbális teljesítményének kivizsgálási képessége; a diagnosztikai és beavatkozási módszertan alkalmazása a figyelemhiányos – hiperaktivitás-zavarban szenvedő gyerekeknél.
 • Az ügyféllel való hatékony kommunikációs képességének kialakítása és fejlesztése; a non-direktív megközelítés keretén belüli segítségnyújtás képességének fejlesztése; a verbális nyelvezet és a nonverbális nyelvezet közötti együttérző és kiegyenlítő képesség fejlesztése; az öntudatos edzés elsajátítása;
 • az e-learning rendszerek gyakorlatba ültetése; az oktatási szoftverek illtve virtuális laboratóriumok, szimulátorok telepítése és használata; viedokonferenciás rendszerek telepítése és használat.

 

FÖLDRAJZTUDOMÁNYOK SZAKTERÜLETE

Idegenforgalmi erőforrások és környezetvédelem

A tanulmányok időtartama: egy év / 2 év;

Az „Idegenforgalmi erőforrások és környezetvédelem” mesterképző tanulmányi program a „földrajz” egyetemi alapképzési szakterülethez tartozik és a „turizmus földrajza” II ciklusú egyetemi tanulmányi szakterülethez sorolható be.

A mesterképző tanulmányi programot a Mesterképző Tanulmányok Részleg szervezi.  Mivel ez a jelenlegi egyetemi tanulmányok egy haladó formáját képviseli, a mesterképző tanulmányi program működtetésében közreműködik a Közgazdaségi Tudományok Kar és a Pszichológiai és Oktatási Tudományok Kar.

Ez a típusú pluridiszciplináris oktatás a felsőfokú tanintézmények azon végzettjeinek szól akik a turisztikai források és a környezetvédelem terén szeretnék bővíteni ismereteiket, az eredeti szokodosásától függetlenül:

 • a Marosvásárelyi „Dimitrie Cantemir” Egyetem Földrajztudományi Karának végzettjei de Maros megye és a környező megyék más, hasonló profilú kar végzettjei, akik az idegenforgalomban vagy környezetvédelemben óhajtanak dolgozni Románia vagy más EU tagállam területén;
 • az üzleti, illetve a turizmusnak jellegzetes környezet, akik ehhez csatlakozni vagy azt kutatni szeretnék;
 • egyéb, szaktanulmányokkal bíró személyek akik Maros megye és a környező megyék közintézményeinek kötelékében dolgoznak vagy nem és akik egy, a földrajztudományok terén megszerzett mélyreható tanulmányokat megkövetelő beosztást pályáznak meg.

            A mesterképző tanulmányi program keretében megszerzett készségeket   kognitív, funkcionális, személyes és általános kategóriákba sorolhatjuk.

 • kognitív készségek (ismeretek):
 • olyan gyakorlati vonatkozású elméleti földrajzi alapismeretek megszerzése, amelyek a turizmus jelenségének dinamizmust és innovációt kölcsönző mechanizmusokat alapozzák meg ;
 • a jelen állapot és az illetékes intézmények tapasztalatának elemzése a természeti és emberi forrásokat illetően;
 • a prioritások, intézményi struktúrák és a turisztikai források kezeléshez szükséges rendszerek gyakorlatba ültetése a tartós fejlődés szempontjából;
 • az intézményi szerkezetek funkcióinak és felelősségeinek megállapítása és a felelősséggel felruházott személyek sajátos képzése;
 • a fogalmaknak egy összefüggő tudományos nyelvezetté történő összeillesztése, és annak használata egy szakmai közösség keretében;
 • az alábbiak alapját képző elvek és módszertani normák jogszerűségének elmagyarázása és bebizonyítása: az oktatási célkitűzések kiválasztása, meghatározása és osztályozása;a képzési idő beosztása és megszervezése; az innovációk és a kiértékelési modellek gyakorlatba ültetési stratégiái;
 • a természetes és különösképpen a turisztikai erőforrások védelme nemzeti, európai és paneurópai politikáinak elemzése és kiértékelése; a kritikus problémák és a főbb evoluciós tendenciák azonosítása;
 • a környezetre való hatás felmérési folyamatának megértése;
 • a romániai hatások felmérésének megfelelő eljárások ismerete;
 • az embernek a környezetre gyakorolt hatásának, felmérési technikáinak és módszereinek ismerete;
 • a környezetre gyakorolt hatás és a környezet megtervezése közötti viszony ismerete;
 • a vízkészletek eloszlása a Földön; a víz forgalma a környezet különböző részei között, a vízkészletek tartós kezelése, a víz minőségének félbecsülése; a szennyezés megelőzési intézkedései;
 • a turisztikai cégek vezetésének problematikájára vontakozó gyakorlati készségek, a személyzet motiválási módozatainak, az ügyfelekkel és lehetséges partnerekkel történő kommunikációnak, a konfliktushelyzetek megoldásának, a helyes kapcsolattartásnak és a stressz kiküszöbölésének elsajátítása ;
 • a nemzeti és nemzetközi politikák összehasonlító elemzésével való ismerkedés;
 • a földrajzi kutatás tervezési és megvalósítási készségének empirikus szinten történő kialakítása;
 • szolid ismeretek és készségek elsajátítása a projektmenedzsment terén;
 • ismerkedés a főbb finanszírozási forrásokkal a turizmus és környezetvédelem menedzsmentjének területén;
 • a projekt fő szakaszainak elsajátítása (melyeket a projekt életciklusainak is neveznek) – elgondolás, tervezés / a projekt ötletének fejlesztése, a projekt elindítása / a csapat kialakítása, lebonyolítás / kivitelezés, felügyelet, véglegesítés.
 • funkcionális készségek:
 • a turizmus minőségbiztosítási eljárásainak megtervezési és gyakorlatba ültetési útmutatójának kidolgozása;
 • projektkészítési technikák használatat a turizmus területén;
 • diangnosztikai és beavatkozási eszközök megalkotása a turizmusban, a megfogalmazott követelések függvényében;
 • tanulmányok elkészítése az erőforrások használatának a környezetre való hatásáról;
 • segédlet a turisztikai erőforrások használatii stratégiáinak megtervezésénél, a tartós fejlődés szempontjából;
 • a számítógéphasználati készségek gyakorlása az információk statisztikai feldogozásánál illetve azok értelmezésénél;
 • finanszírozási projektek kezdeményezése a turizmusban;
 • egy finanszírozási projekt vezetési készségeinek és adottságainak kialakítása;
 • egy menedzseri projekt kezdeményezési, megszerkesztési, lebonyolítási és veéglegesítési képessege;
 • a felmérő tanulmányok megtervezéséhez és vezetéséhez szükséges képességek;
 • a kiértékelő jelentések kidolgozási technikáinak elsajátítása és értékesítése;
 • a környezetminőségi tanulmányok főbb kiértékelési módozatainak gyakorlata .
 • személyes készségek:
 • a minőségbiztosítás alapvető fogalmainak, normáinak és stratégiáinak integrálása a hallgató szakmai és személyes értékrendszerbe;
 • fogékonyság a környezetvédelem körének újdonságai iránt;
 • érdeklődés a folytonos képzésben való részvételre;
 • projektek kiépítése saját személyes és szakmai fejlődés céljából;
 • európai polgári magatartások kialakítása és fejlesztése;
 • az egyén szerepének megértése az ismeretre alapozott társadalom fejlődésében;
 • számítógépkezelési készségek fejlesztése;
 • hatékony kommunikációs készségek kialakítása.
 • általános készségek:
 • egy átfogó kép alkotása a hallgató által a turisztikai és környezeti erőforrásokról;
 • a turizmus szervezeti vezetési és minőségellenőrzési technikáinak elsajátítása a hallgatók által;
 • egy, a turisztikai, környezetvédelmi szervezeteken belüli hatékony kommunikáció ismereteinek és képességének elsajátítása a hallgató által;
 • kommunikációs készségek kialakítása a kommunikációs és külalaki válságok megelőzésére de azok kezelésére is;
 • a turisztikai erőforrások kezelési rendszerének fejlesztéséhez és gyakorlatba ültetéséhez szükséges prioritások, intézményi struktúrák és szakaszok meghatározása, a tartós fejlődés szempontjából;
 • a környezetre gyakorlt hatás felmérése és a környezettervezés közötti kapcsolat ismerete;
 • ismerkedés a turizmus és környezetvédelem projektemenedzsmentjének fő finanszírozási forrásaival;

– a környezet minősége tanulmányozásnak főbb kiértékelési módozatainak ismerete.

 

            A BEIRATKOZÁS ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL a 2016.07.11.-e és 2016.07.29.-e közötti illetve a 2016.09.05.-e és 2016.09.30.-a közötti időszakban történik a „Dimitrie Cantemir” Campusában,  Bodoni Sándor u. 3-5, 10 és 18 óra között;

A felvételi az érettségi általános átlagok csökkenő sorrendjében történik a Nemzeti Oktatási Minisztérium által kiírt helyek elfoglalásáig.

A beiratkozási díj a 2016-2017 egyetemi évben 100 lej és tartalmazza a beiratkozáshoz szükséges dosszié okiratainak ellenértékét illetve az ellenőrző könyv és diákigazolvány ellenértékét is.  A nyilvántartásba vétel a beiratkozással egyidőben történik, az interjút követően és maga után vonja a tandíj első részletének befizetését is.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok (eredetiben, az egyeztés céljából):

 • érettségi oklevél (fénymásolat) és iskolai anyakönyv;
 • egyetemi oklevél (eredetiben) vagy az egyetem által kibocsátott tanulmányi igazolás a 2016 évfolyam számára;
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • házassági anyakönyvi kivonat;
 • a családorvos által kibocsátott igazolás, amelyből kitűnik a jelentkező egészségi állapota.
 • személyi igazolvány;

A másolatokat az egyetem székhelyén készítik.

 

            Éves tandíjak:

A mesterképző programokra a 2016-2017 egyetemi évre érvényes tandíj 6 részletben fizetendő, részletenként 450 lej.

Kapcsolat:

Cím: Str. Bodoni Sándor 3-5
Telefon 1:+40-365-401.127
Telefon 2:+40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro

További információ >>

Kövess minket: